افشاگري ويکي ليکس سرنوشت انتخابات آمريکارا تعیین می کند/بازار داغ وکثیف اتهام زنی ترامپ و کلینتون

افشاگري ويکي ليکس سرنوشت انتخابات آمريکارا تعیین می کند/بازار داغ  وکثیف اتهام زنی ترامپ و کلینتون
کلینتون-ترامپ
  • ناسزاگويي ها در رقابت هاي انتخابات رياست جمهوري آمريکا در حال تشديد است.

به نظر مي رسد رقابتهاي انتخاباتي امسال يکي از زشت ترين رقابتهاي انتخابات رياست جمهوري تاريخ آمريکا باشد. اما بيان کلمات زشت در رقابتهاي انتخابات رياست جمهوري آمريکا تازگي ندارد. در رقابت هاي امسال انتخابات رياست جمهوري آمريکا، کلينتون مي گويد ترامپ مروج ايده هاي نژادپرستانه برتري سفيدپوستان است و ترامپ نيز مي گويد کلينتون فردي مرتجع و کوته فکر است.
بنا بر اين گزارش، ترامپ و کلينتون يکديگر را به نژاد پرستي متهم مي کنند.
به گزارش خبرگزاري فرانسه، هيلاري کلينتون، نامزد دموکرات انتخابات رياست جمهوري ماه نوامبر آمريکا دونالد ترامپ، رقيب جمهوري خواه خود را به دامن زدن به شعله هاي نژاد پرستي در آمريکا متهم کرد.
اين در حالي است که دونالد ترامپ نيز در پاسخ به اين اتهام کلينتون تاکيد کرد نامزد دموکرات به جامعه سياه پوستان که در فقر گرفتارند، خيانت کرده است.
در حالي که نامزد ميلياردر جمهوري خواه تلاش مي کند از رقيب خود پيشي بگيرد، درگيري هاي لفظي ميان دو نامزد دموکرات و جمهوري خواه آمريکا به اوج خود رسيده است. ترامپ در منچستر در نيوهمپشاير گفت هيلاري کلينتون سعي مي کند من و همچنين ميليون ها آمريکايي را که از من حمايت مي کنند به نژاد پرستي متهم کند.
ترامپ افزود همه سياست هايي که کلينتون از آنها حمايت مي کند، شکست خورده و خيانت به جوامع رنگين پوست هاي اين کشور است.
ترامپ گفت کلينتون مي خواهد مرزها را بگشايد که اين نقض حقوق شهروندي سياهان آمريکا است و فرصت هاي شغلي آنها را به مهاجران غير قانوني مي دهد.
ميلياردر 70 ساله نيويورکي افزود اگر شما بخواهيد حفاظت از مرزها را تقويت کنيد تا مردم فقط به طور قانوني بتوانند به کشور ما بيايند، اين باعث نمي شود که شما نژاد پرست شويد.     

هيلاري کلينتون دروغگو و فريبکار است

نامزد جمهوري خواهان در انتخابات رياست جمهوري آمريکا تصريح کرد هيلاري کلينتون بايد زنداني شود زيرا دروغگو و فريبکار است.
دونالد ترامپ در گفتگوي اختصاصي با سي ان ان  گفت:«هيلاري کلينتون واقعا فردي متعصب است. براي روشن شدن مسئله مي توان به وضع شهرهاي بزرگ امريکا نگاه کرد. مي توان به وضع سياهپوستان و لاتين تبارهاي آمريکا نگاه کرد. او ( کلينتون) براي سياهپوستان و لاتين تبارها اصلا کاري نکرده است. او فقط از اين سخن مي گويد که براي سياهپوستان و لاتين تبارها، کارهايي انجام خواهد داد اما درمقام عمل هيچ کاري انجام نمي دهد. سياستهاي او متعصبانه است. خود وي نيز فردي متعصب است. سياستهاي کلينتون نتيجه سالهاي طولاني است. بايد به وضع فقر در آمريکا نگاه کرد. فقر در آمريکا در حال افزايش است. او فردي تنبل است. وضع شهرهاي آمريکايي بدتر از هر زمان ديگري در گذشته است. اين وضع، ناشي از عملکرد دموکراتها و افرادي همانند او است. عملکرد کلينتون فاجعه بار بوده است. ميزان فقر در امريکا چهل درصد است. پنجاه و هشت درصد جوانان سياهپوست نمي توانند کار پيدا کنند. وضع نظام آموزشي کشور نيز فاجعه بار است. من از زمانيکه پنج سال داشتم، آنها (دموکراتها) از بهبود اوضاع در اين بخشها سخن گفته اند اما عملا هيچ کاري انجام نداده اند. هيلاري کلينتون عملکرد بسيار وحشتناکي داشته است. وقتي به رسوايي ها و همه دروغها و فريبکاري هاي او در قضيه پيامهاي الکترونيکي اش نگاه مي کنيم بايد بگوييم که او بايد زنداني شود. هيلاري کلينتون بايد زنداني شود. همه مي دانند. مسئولان اف بي آي نيز مي دانند. او بايد زنداني شود. او سي و سه هزار پيام الکترونيکي را از بين برده است. باتوجه به عملکردي که او در اين زمينه داشته است اصلا نبايد نامزد انتخابات رياست جمهوري مي شد و درباره وضع شهرهاي آمريکا سخن مي گفت.»
وي گفت:«سياستهاي کلينتون فاجعه بار بوده و به ضرر سياهپوستان تمام شده است.  ما مي توانيم آراي سياهپوستان را به سمت خودمان جلب کنيم. دموکراتها در پنجاه يا شصت يا هفتاد سال گذشته اينگونه عمل کرده اند. من اين مشکلات را حل خواهم کرد. اما کلينتون نمي تواند مشکل شهرهاي آمريکايي را حل کند. ما مردم آمريکا با عشق بزرگ شده ايم و نه با نفرت. افرادي همانند کلينتون از سياستمداران درجه  سه به شمار مي روند. آنها فقط حرف مي زنند. وضع شهرهاي آمريکايي فاجعه بار است. هيلاري کلينتون فقط حرف مي زند اما عمل نمي کند. براي  روشن شدن مسئله مي توان به دروغها و فريبکاري ها و پيامهاي الکترونيکي او نگاه کرد. او بايد از خودش شرمنده باشد. او بايد شرم کند که مي گويد خواهان خدمت مجدد به مردم است. او چنين کاري را انجام نخواهد داد.»

ترامپ با چه کساني دمخور شده است؟!

ترامپ به صورت مرتب، پوتين را ستايش مي کند و از سياستهايي سخن مي گويد که در گرايش به سمت روسيه است.
هيلاري کلينتون نامزد دمکرات انتخابات آمريکا، ترامپ نماينده جمهوريخواهان را نماد افراط گرايي مبتني بر ملي گرايي و نژادپرستي توصيف کرد که در غرب در حال گسترش بوده  و به آمريکا نيز رسيده است.
هيلاري کلينتون وزير امورخارجه سابق آمريکا که نامزد حزب دموکرات براي انتخابات رياست جمهوري امسال است در سخناني در يکي از تجمع هاي انتخاباتي اش گفت:« دونالد ترامپ نامزد جمهوري خواه انتخابات آمريکا از برنامه هايي سخن مي گويد که به هيچ وجه با برنامه هاي سنتي حزب محافظه کار (جمهوري خواه) تناسبي ندارد. اين برنامه ها با حزب جمهوري خواهي که مردم امريکا مي شناسند هيچ ارتباطي ندارد. او ديدگاههايي نژادپرستانه دارند. ديدگاههاي او سبب گسترش نژادپرستي مي شود. ديدگاههاي او ضدمسلمانان و ضدمهاجران و ضدزنان است. همه اين مولفه ها، عناصري شناخته شده در جرياني هستند که با عنوان راست افراطي مي شناسيم. آنگونه که وال استريت ژورنال شرح داده است راست افراطي مخالف نگرشهاي جريان اصلي محافظه کاري و مروج ملي گرايي است و از موضوع مهاجرت و چندفرهنگي به عنوان تهديدي براي هويت سفيد پوستان آمريکا استفاده مي کند. بنابراين، شاهد نوعي ادغام بالفعل بين ستاد انتخاباتي ترامپ و جريان راست افراطي هستيم و اين ادغام، دستاوردي قابل توجه براي اين جريان راست افراطي است. درواقع، مي بينيم که عناصر حاشيه اي توانسته اند عملا کنترل حزب جمهوري خواه را در دست بگيرند.»
وي در ادامه افزود:« اين امر در آمريکا نيز بخشي از يک جريان بزرگتر است که عبارتست از قدرت گرفتن ملي گرايي افراطي و راستگرا در سراسر جهان. روز گذشته رهبر جريان راستگرا در انگليس که مردي به نام نايجل فاراژ است و از احساسات ضدمهاجرت براي پيروزي خواست خودش در همه پرسي خروج انگلستان از اتحاديه اروپا  استفاده کرده است، در مي سي سي پي در تجمع انتخاباتي دونالد ترامپ حضور داشت. فاراژ خواستار آن شده است که از حضور فرزندان مهاجران قانوني در مدارس دولتي نيز جلوگيري شود و اجازه دسترسي آنها به خدمات درماني دولتي داده نشود. فاراژ گفته است ارزش زنان کمتر از مردان است. فاراژ خواهان لغو قوانيني است که مانع از اعمال تبعيض کارفرمايان براي جذب نيرو براساس نژاد مي شود. با چنين اوصافي، ترامپ وقتي در يکي از سخنراني هاي انتخاباتي اش حاضر مي شود، چنين فردي را در کنار خودش قرار مي دهد. جد بزرگ اين ملي گرايي افراطي جهاني، ولاديمير پوتين رئيس جمهور روسيه است. فاراژ به صورت مرتب در برنامه هاي تبليغاتي روسيه ظاهر مي شود. حالا مي بينيم فاراژ در روي صحنه در کنار نامزد حزب جمهوري خواه براي انتخابات آمريکا حاضر مي شود! خود ترامپ به صورت مرتب، پوتين را ستايش مي کند و از سياستهايي سخن مي گويد که در گرايش به سمت روسيه است. او به گونه اي نسنجيده از اين سخن مي گويد که متحدانمان را در ناتو رها کنيم، اقدام روسيه در ملحق کردن منطقه کريمه به خاک روسيه را به رسميت بشناسيم و به کاخ کرملين اين امکان را بدهيم تا در شرق اروپا هرکاري که مي خواهد انجام بدهد. اين درحالي است که روساي جمهور آمريکا از هري ترومن گرفته تا دونالد ريگان و جرج بوش و بيل کلينتون و باراک اوباما، رويکردي را رد مي کنند که ترامپ درباره روسيه دنبال مي کند. ما نيز بايد اين رويکرد را رد کنيم.»
وي گفت:«همه اين مولفه ها در کنار هم سبب شکل گيري جرياني شده است که در گذشته هرگز شاهد آن نبوده ايم. همواره در فضاي سياسي امريکا، جرياني حاشيه اي با نگرشهاي دشمن پندارانه حضور داشته است. بخش اعظم خاستگاه اين جريان نيز ناراحتي هاي نژادي است اما اين جريان هرگز نتوانسته بود فردي را به عنوان نامزد يکي از احزاب اصلي آمريکا براي پيشبرد برنامه هايش داشته باشد و به اين فرد، بلندگويي بزرگ داده شود تا بتواند برنامه هاي آن را ترويج کند. چند روز پيش در برنامه راديويي ديويد دوک (از مروجان نگرشهاي افراطي در آمريکا)، حال و هواي برنامه با شعف بسيار همراه بود و يکي از معتقدان به برتري نژادي سفيدپوستان در اين برنامه گفت ما توانسته ايم حزب جمهوري خواه را در کنترل خود دربياوريم.  ديويد دوک در پاسخ به اين سخن، خنديد و گفت که هنوز کارهاي زيادي باقي مانده است که بايد انجام شود. باتوجه به اين واقعيتها، هيچکس نبايد ذره اي ترديد داشته باشد که اوضاع از چه قرار است. شايد نامها تغيير کرده باشد و نژادپرستان، حالا خودشان را با نام ديگري توصيف کنند و معتقدان به برتري نژاد سفيد، خودشان را ملي گرايان سفيدپوست بخوانند و حاشيه اي هاي معتقد به دشمن پنداري درباره ديگران، خودشان را راست ملي گرا بخوانند، اما واقعيت اين است که همچنان نگرشهاي توام با نفرت شعله ور است. حالا هم مي بينيم که ترامپ در تلاش است نام ديگري از خودش مطرح کند. اما نبايد فريب خورد. يک ضرب المثل قديمي مکزيکي مي گويد به من بگو با چه کسي قدم مي زني ، در ان صورت من خواهم گفت که تو چگونه آدمي هستي (تو اول بگو با کيان زيستي من آنگه بگويم که تو کيستي). حالا ما مي دانيم ترامپ کيست زيرا مي بينيم که با چه کساني دمخور شده است.»

ترام‍‍‍‍پ غيرقبل قبول است

پل ولفوويتز مشاور سابق جرج دبليو بوش در مصاحبه اي که روز جمعه در آلمان منتشر شد دونالد ترامپ نامزد جمهوري خواه انتخابات رياست جمهوري آمريکا را غير قابل قبول توصيف کرد و بر تمايلش مبني بر دادن راي به هيلاري کلينتون نامزد دموکرات انتخابات رياست جمهوري آمريکا تاکيد کرد.

 افشاگري سرنوشت ساز ويکي ليکس در انتخابات آمريکا

به گزارش  فاکس نيوز، بنيانگذار پايگاه اينترنتي ويکي ليکس با اعلام اينکه اسناد جديدي درباره هيلاري کلينتون افشا مي کند، تصريح کرد اين اسناد سبب مي شود فضاي بازي سياسي در سال 2016 در آمريکا کاملا تغيير کند.
جوليان آسانژ چهارشنبه شب مطالب جديدي درباره برنامه هايش در گفتگوي اختصاصي با فاکس نيوز به زبان آورد.
او گفت اسنادي را منتشر مي کند که سبب مي شود فضاي بازي سياسي در سال دو هزار و شانزده در آمريکا کاملا تغيير کند.
بنيانگذار پايگاه اينترنتي ويکي ليکس گفته است مي خواهد هزاران سند ديگر را پيش از فرارسيدن روز برگزاري انتخابات رياست جمهوري آمريکا منتشر کند.
آسانژ گفته است اين اسناد تا پيش از هشتم نوامبر (روز انتخابات) در دسترس مردم آمريکا و جهان خواهد بود. به گفته آسانژ، اين اسناد بسيار قابل توجه است.

نشست مقامات کاخ سفيد با کلينتون و ترامپ

مقامات کاخ سفيد روز پنجشنبه هفته گذشته با هيلاري کلينتون نامزد دموکرات ها در انتخابات رياست جمهوري آمريکا و دونالد ترامپ رقيب جمهوريخواه وي ديدار کردند.
سخنگوي کاخ سفيد در اين باره اعلام کرد هدف از اين ديدار، گفتگو با دو نامزد انتخاباتي درباره فرآيند انتقال قدرت به فردي است که در اين انتخابات پيروز خواهد شد.
به گزارش خبرگزاري رويترز، وي در اين باره گفت رياست اين نشست را «دنيس مک دونا» رئيس دفتر باراک اوباما رئيس جمهور آمريکا به عهده داشت. «کن سالازار» وزير پيشين کشور آمريکا که رياست تيم انتقال قدرت کلينتون را به عهده دارد و «کريس کريستي» فرماندار ايالت نيوجرسي و رئيس تيم انتقال قدرت ترامپ نيز در اين نشست حضور داشتند.

422 کلیک ها  یکشنبه, 07 شهریور 1395 06:39
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
خرید بلیط هواپیما

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

بالا