• آیا با حضور دوباره علی ربیعی در دولت باید منظر فشار بیشتر بر روحانی بود؟

پیام بازگشت «حاج عباد» به کابینه

پیام بازگشت «حاج عباد» به کابینه
علی ربیعی

راستین آنلاین:بالاخره پس از حدود یکسال از بی سخنگو بودن دولت،رئیس جمهور،علی ربیعی را به عنوان سخنگوی دولت را منصوب کرد تا دریکی درمهمترین ادوار انقلاب ،دولت جمهوری اسلامی ایران دوباره صاحب سخنگو شود.

از زمانیکه محمدباقرنوبخت با انتشار توئیتی نوشت:« از رئیس‌جمهور درخواست نمودم به‌ دلیل شرایط جدید اجازه دهند همه توان خود را صرف کمک به ایشان در حوزه برنامه و بودجه نمایم و مسئولیت سخنگویی دولت را از دید دیگری بر عهده بگیرم که خوشبختانه مورد موافقت ایشان نیز قرار گرفت.» گزینه های متعددی برای تصدی پست سخنگویی دولت مطرح شده بودند تا بالاخره قرعه بنام یکی ازگزینه های نزدیک به اصلاح طلبان زده شود.

گرچه پس از عدم رای اعتماد نمایندگان مجلس به علی ربیعی در جلسه استیضاح پر حاشیه او بحث انتصاب وی به عنوان سفیر ایران در چین و یا سخنگویی دولت بارها مطرح وگفته شده بود که ربیعی این پیشنهادات را قبول نکرده است، اما انتصاب وی به عنوان سخنگو والبته دستیار اجتماعی رئیس جمهور این بار رسما اعلام شد تا از دید تحلیلگران این انتصاب پیام های خاصی را به همراه داشته باشد.

ربیعی که از نیروی های روزهای ابتدایی انقلاب محسوب می شود و در دو سه دهه نخست انقلاب با اسم مستعار «حاج عباد» در مناصب مهم امنیتی خدمت کرده است، یکی از اصلاح‌طلبان همراه با کابینه دولت های سازندگی،اصلاحات و آخرین نخست وزیر انقلاب محسوب می شود.

او متولد محله جوادیه در جنوب شهر تهران از یک خانواده کارگری است .پیش از پیروزی انقلاب اسلامی از فعالان سیاسی و مذهبی بود . وی همچنین از فعالین اعتصابات کارگری در دوران مبارزه در سـال‌هـای 56 و 57 بـوده کـه منجـر بـه بازداشـت موقـت توسـط سـاواک نیز شــده است. پــس از انقلاب اســلامی به کمیتــه پیگیری شــورای انقلاب در بخــش صــنعت پیوسـت. وی همزمـان از موسسـین شـاخه کـارگری حـزب جمهـوری اسـلامی و مسـئول ایـن شـاخه بود و از ابتدای انقلاب اسلامی به عنوان نماینده کارگران به  عضویت شورای عالی کار درآمد.

با شروع جنـگ تحمیلـی از سـال 1359 بـه سـپاه پاسـداران پیوسـت و 50 مـاه خـدمت در جبهـه‌هـای غــرب و منــاطق عملیــاتی را در کارنامــه خــود دارد. ربیعــی پــس از مــدت‌ها فعالیــت اجرایــی، تــداوم فعالیـت خـود را بـر حـوزه تحقیـق، آمـوزش و پـژوهش متمرکـز کرد.

 وی دانشـیار پایـه 23 دانشـگاه بـوده و در حـوزه‌هـای جامعـه‌شناسـی ارتباطـات، رفـاه اجتمـاعی، مـدیریتی و کـارآفرینی بـه پـژوهش می‌پردازد کـه مقـالات و کتـب متعـددی از وی در ایـن حـوزه‌هـا بـه انتشـار رسـیده اسـت.

او عضـوهیأت مدیره چنـدین انجمـن علمـی اسـت و از سـوی دانشـگاه پیـام نـور بـه عنـوان پژوهشـگر نمونـه این دانشگاه در سال 1390 انتخاب شد. 

اماانتصاب علی ربیعی به عنوان دستیار اجتماعی رئیس جمهور نیز از جهاتی قابل بررسی است.

ربیعی که  دکترای تخصصی (PHD) مدیریت استراتژیک دارد و در دانشگاه علوم اجتماعی، جامعـه‌شناسـی، ارتباطـات ورفـاه اجتمـاعی را تدریس می کند،به خوبی می داند که فاصله بخش هایی از دولت با بدنه اجتماع و پایگاه رای روحانی حالا به پاشنه آشیل دولت دوازدهم تبدیل شده است.

از این روست که برخی معتقدند نقش او به عنوان دستیار اجتماعی رئیس جمهور در اتصال مجدد بدنه اجتماع به تفکر اعتدال و اصلاحات می تواند نقشی جدی و پررنگ باشد.

اما «حاج عباد« در این مسیر با مشکلات بزرگی هم روبروست.جریان مخالف دولت حضور دوباره وی را نزدیک روحانی نمی پذیردوبی شک از فردای حضورمجدد او در پاستور توپخانه تخریب خود را علیه کسی که روزی علی فلاحیان او را استاد ایجاد جنگ روانی خواند روشن خواهد کرد.

درچنین شرایطی به نظر می رسد روحانی که تجربه همکاری با ربیعی را از سالها قبل داردبه خوبی می داند که از دید بسیاری از تحلیلگران این حضور دوباره یعنی نزدیکی مجدد بااصلاح طلبانی که مسائل اجتماعی جزو اولویت های آنهاست.

حضوری که می توان از هم اکنون بابت آن ،طراحی نقشه های فشار جدیدی را علیه روحانی و سخنگوی دولتش متصورشد!

2581 کلیک ها  پنج شنبه, 02 خرداد 1398 20:33
این مورد را ارزیابی کنید
(8 رای‌ها)
خرید بلیط هواپیما

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

بالا