فرودسرتعظیم فرهنگ سرمایه داری درمقابل مکتب شیراز/ جایگزین شدن بوسه جای سیلی روی گونه کارگر

فرودسرتعظیم فرهنگ سرمایه داری درمقابل مکتب شیراز/ جایگزین شدن بوسه جای سیلی روی گونه کارگر
  عکس ها:امیرصادقیان-خبرگزاری تسنیم
فرودسرتعظیم فرهنگ سرمایه داری درمقابل مکتب شیراز/ جایگزین شدن بوسه جای سیلی روی گونه کارگر |||| عکس ها:امیرصادقیان-خبرگزاری تسنیم||||

فقط یک اتفاق یا شاید هم یک حادثه ناگوارکافی بود تا دمل چرکین تبعیض و فاصله بین جوامع سرمایه داری وکارگری درشهرشیرازسربازکندولزوم بازنگری دربرخی قوانین و مقررات و یا حتی رفتارهای شخصی را درروزهایی که با سالهای برده داری و استثمارنیروی کارفاصله گرفته ایم،گوش زد کند.


به گزارش راستین آنلاین،آنچه در جریان سفرتیم فوتبال باشگاه استقلال تهران در مقابل هتل چمران شیرازبه وقوع پیوست،از یک سو داستان غم انگیز نیاز به نان شبی بودکه می بایست از راه حلال ارتزاق شود و از سوی دیگرفخرفروشی و عدم وجود هوش هیجانی نزدمدیری که به یک باره و بابیداری افکارعمومی و رسانه های فارس از برج عاج نشینی پایین آمد و تنها چند روز بعد ازآن واقعه ناگواربرای بازگشت (حمیدرضا زارع)کارگری که از دست او سیلی خورده بود،درمقابل هتل سربه فلک کشیده اش فرش قرمز پهن کرد و با دسته گل به استقبال او رفت.
داستان چه بود؟
زمان حضور اعضای تیم فوتبال باشگاه استقلال تهران در شهر شیراز،فیلم ها وتصاویر زیادی ازحضور تماشاگران درشبکه های اجتماعی منتشر شد که یکی ازاین فیلم ها با اعتراض مردم همراه بود و بازتاب زیادی هم داشت .فیلیم که حاوی تصاویری از سیلی خوردن کارگر هتل چمران شیراز ازسوی مالک این هتل بود.
فیلمی که به سرعت باواکنش اقشارمختلف جامعه رو بروشد و باعث شد تا دادستان عمومی و انقلاب شیراز بحث ورودقاطعانه  دستگاه قضایی به این موضوع البته درصورت طرح شکایت را مطرح کند.
سید مصطفی بحرینی که در ساعات اولیه وقوع این اتفاق با خبرنگار تسنیم گفتگو کرد، ضمن تایید این خبر و در واکنش به ماجرای سیلی خوردن کارگر هتل چمران شیراز، اظهار داشت: در صورت طرح شکایت و پیگیری از سوی ذینفع بدون اغماض و با قاطعیت و در چارچوب قانون پیگرد قانونی به عمل خواهد آمد.
البته او تاکید کرد: با توجه به قابلیت گذشت داشتن موضوع ، رسیدگی و تعقیب مستلزم طرح شکایت توسط ذینفع است.
رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان فارس نیز از جمله افرادی بود که بلافاصله درخصوص این موضوع از خود واکنش نشان داد و گفت: این حرکت از سوی مالک هتل هتک حرمت جامعه کارگری بوده است و فارغ از اینکه این کارگر رضایت دهد یا خیر، موضوع باید پیگیری شود.
اعلام آمادگی وکلای شیراز برای ورود به پرونده
در میان اقشار مختلفی که نسبت به این واقعه از خود واکنش نشان دادند،نمی توان از نقش پررنگ وکلای دادگستری چشم پوشید.
محمدصادق ضیغمی ،یکی از وکلای مجرب استان فارس و عضو کانون وکلای دادگستری این استان از اولین وکلایی بود که ضمن اعلام آمادگی برای حضوردراین پرونده به عنوان وکیل مدافع طرف دعوی با مالک هتل چمران به تاکیدشرع مقدس و قانون بررعایت حقوق کارگراشاره کرد.
 مدیرمجموعه مستشارات قانونی ضیغمی با اشاره به چندین ماده از مواد قانونی تاکیدشده در قانون کار جمهوری اسلامی ایران و قانون مجازات اسلامی گفت:با توجه به جریحه دارشدن افکارعمومی ،لزوم حمایت از قشرضعیف کارگر و وظیفه شرعی مبنی برلزوم مقابله با ظلم حاضراست وکالت این پرونده را بدون دریافت ریالی حق الزحمه قبول کند.
یکی دیگر از وکلایی که از زمان وقوع این حادثه اعتراض خود را درفضای مجازی وبرخی رسانه های محلی منتشرکرد،سیده فاطمه مرادی بود.
این مدرس دانشگاه با تاکید بر لزوم پاسخگویی مالک هتل چمران درمقابل جریحه دارشدن احساسات عمومی درشهر شیرازگفت:سیلی زدن مالک هتل چمران برصورت کارگر خود باعث شده است تا نه تنها قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی و قانون اساسی نقض شود بلکه این اقدام باعث شده تا فرهنگ منسوخ ارباب و رعیتی باردیگر در جامعه تداعی شود.
سرانجام ماجرا...
اما پس از کش و قوس های بسیارو واکنش های گسترده اقشارمختلف مردم،راه اندازی کمپین های مختلف و... سرانجام مالک هتل چمران با اذعان به اشتباه خود و اعتراف به هیجان زده شدنش در شرایطی که هجوم هواداران تیم فوتبال استقلال تهران شرایط مقابل این هتل را از حالت عادی خارج کرده بود،درمراسمی رسمی که با حضور حمیدرضا زارع و خانواده اش،وکلای داوطلب پرونده ،فعالان حوزه کارگری و... برگزارشدرسما از این کارگر مجموعه هتل چمران عذرخواهی کرد و حمیدرضا زارع مجددا دراین هتل مشغول به کارشد.
دراین این مراسم که به همت نمایندگی خبرگزاری تسنیم درشیراز برگزارشد،فاطمه مرادی که با دریافت ابلاغی از سوی رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان فارس به عنوان وکیل تام الاختیار این کانون برای پیگیری حقوق حمیدرضا زارع معرفی شده بود گفت:رافت اسلامی یکی از جلوه های ویژه فرهنگ والای ایرانی اسلامی مردم ماست که امروز با گذشت این کارگر از حق مسلم خود باردیگرمتبلورشد.
این وکیل پایه یک دادگستری افزود:درشرایطی که (آقای)زارع می توانست با استناد به هتک حرمتی که از وی شده و همچنین جریحه دارشدن احساسات خود و خانواده اش از کارفرمای خودشکایت کند،ازاین حق گذشت کرد تا نشان دهد،درشهرشیرازهنوز هم ارزش هایی که برپایه حرمت نان و نمک شکل گرفته هنوز پابرجاست!

8888
جامعه کارگری با هیچ فرد،گروه و نهادی عهداخوت نبسته است
رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان فارس نیز در این مراسم با بیان اینکه جامعه کارگری برسر منافع ،حرمت و شان کارگران با هیچ فرد،گروه و نهادی عهداخوت نبسته است گفت:حق و حقوق کارگران خط قرمزماست.
مهرزادمویدی با اشاره به ورود جامعه سریع جامعه کارگری به اتفاق رخ داده برحق مسلم کارگرمضروب جهت پیگیری در مراجع قضایی و حمایت جامعه کارگری از وی تاکید کرد وگفت:وقتی که درچنین شرایطی حمیدرضا زارع از حق مسلم خود با هدف حفط شان و منزلت محل کارخود می گذرد ،شایسته است از این کارگر تقدیربه عمل آید.
وی با شاره به واکنش های مختلف مردمی نسبت به این حادثه ناگوار گفت:تقبیح عمل اتفاق افتاده توسط مردم می تواند کسب و کارهتلی را که صدها خانواده از محل درآمد آن امرارمعاش می کنند با خطر مواجه سازد که به نظر می رسد هیچ کدام از مردم فهیم شهر شیراز و استان فارس از این اتفاق استقبال نمی کنند.
مویدی با اشاره به دلجویی مالک هتل چمران از زارع و خانواده وی خواستارخویشتنداری افکارعمومی در راستای حفظ منافع این هتل شد و افزود:راه اندازی کمپین های نظیر کمپین تحریم هتل چمران ،گرچه نشان از احساسات پاک و حق طلبانه مردم فهیم شهر شیراز و استان فارس دارد ،اما به صورت مستقیم زندگی عده  زیادی را تحت تاثیرخود قرار می دهد که هیچ کدام از ما راضی به آن نیستیم.

درادامه محمدحسین شفاعتیان مالک هتل چمران نیز در سخنانی کوتاه با اشاره به شرایط خاص زمان وقوع این حادثه حزن برانگیز ،هتل چمران را خانه دوم حمیدرضا زارع دانست و گفت:تمام پرسنل این هتل اعضای یک خانواده هستند و امیدوارم از این به بعد درفضایی شاد و صمیمی درکناریکدیگر به زندگی و امرارمعاش بپردازیم.

درهر حال و در شرایطی که به نظر می رسد باید برای زنده نگاه داشتن فرهنگ مطالبه گری در جامعه تلاش کرداما مراسمی که درهتل چمران برای دلجویی از حمید رضا زارع برگزارشدصحنه بروز مهرورزی مردمی بود که در جهان به فرهنگ و ادب شهره هستند.

گذشت و سعه صدر حمیدرضا زارع و تدابیرانجام گرفته برای اتخاذیک تصمیم منطقی درخصوص این اتفاق ناگوار باردیگر ثابت کرد که شیراز،شهر علم ،حلم و ادب است.

همچنین در شرایط خاص اقتصادی امروز حمایت از صنعت گردشگری در کنار حمایت از حق و حقوق کارگر یک ضرورت است امابا گذشت حمیدرضا زارع از حق خودو قبول اشتباه از سوی مالک هتل چمران ،امروزتصمیم زیبایی درشیرازگرفته شد که پایه و اساسش مهر و محبتی است که در دین مبین اسلام  برلزوم وجود آن بین کارگر و کارفرما تاکید شده است.

DSC 0071

انتهای پیام /  101
458 کلیک ها  چهارشنبه, 19 آبان 1400 13:25
این مورد را ارزیابی کنید
(6 رای‌ها)

نظر دادن

لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «راستین آنلاین» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.

بالا