احمدی نژاد در مسجد به دنبال چه می گردد؟هزینه کردن از امام خمینی برای تحقق اهداف انتخاباتی

احمدی نژاد در مسجد به دنبال چه می گردد؟هزینه کردن از امام خمینی برای تحقق اهداف انتخاباتی
محموداحمدی نژاد
  • این روزها احزاب و گروه های اصلاح طلب سکوت معنا داری را پیشه کرده اند.برخی دلیل این سکوت را پیش فعالیت سازمانی برای انسجام بخشیدن به رفتارهای تشکیلاتی جهت شرکت درانتخابات ریاست جمهوری و شوراها تفسیر می کنند ، برخی دیگرعلت این سکوت را درتحقق نیافتن اهداف لیست امید درمجلس جستجو می کنند و عده ای دیگرمعتقدند که سکوت اصلاح طلبان از عدم رضایت سیاسی و دلخوری از اطرافیان رئیس جمهورنشات می گیرد.

این در شرایطی است که به نظر می رسد روحانی یکی از سخت ترین دوران مسئولیتش را درحال تجربه کردن است.

شیخ دیپلمات از یک سو تحقق یافتن وعده های خودی و غیر خودی برجام را ضامنی برای موفقیت درآزمون کسب اعتمادمجدد مردم در بهار96 می داندو برای تحقق آنها به آب و آتش می زند  و از سوی دیگر موظف است با بحران های هرچند روزیک باری که اتاق فکر مخالفانش آن را طراحی و عملیاتی می کنندمقابله کند.

اما درسوی دیگر این کارزارفردی که روزی سعی می کرد تشکیل هاله نور دور سر خود را نتیجه ارتباط با اولیاء الله و بنده خاص بودن خود قلمداد کند، با فراغ حال کامل مشغول برگزاری میتینگ های سیاسی اش است.

احمدی نژاد که چندین برابر توانایی هایش در اداره کشور،توان ایجاد جنگ روانی رادارد، این بار تیزبا همان استراتژی قدیمی خود یعنی ایجاد جنگ روانی برای رقبا و سوء استفاده از احساسات و اعتقادات مذهبی مردم در فضای مه آلودی که خود ایجاد می کند،سعی دارد با استارت زود هنگام برای بالا رفتن تب انتخابات در کشورجو سیاسی را دوقطبی کند.

چرا مسجد؟

احمدی نژادکه دوران ریاست جمهوری اش همزمان با به راه افتادن جریانی موسوم به  جریان انحرافی بود،به اعتقادتحلیلگران مسایل سیاسی و مذهبی  در دوران ریاست جمهوری اش فضای کشور را به سمتی برد تا این دوران ، خاستگاه ایجاد بسیاری از خرافات،بدعت ها و انحراف های مذهبی لقب بگیرد.

اوکه به خوبی می دانست اعتقادات مذهبی ریشه در فطرت و سرشت مردم ایران دارداز این موضع درجهت پیش برد اهداف سیاسی خود استفاده کرد تا با هزینه کردن از نام امام زمان(ع) درمقاطع مختلف زمانی،خودرا فردی متدین و دیندارجلوه دهد.

احمدی نژاد که در انتخابات 84و 88 از این حربه نتیجه گرفته بود،با شروع دور جدید فعالیت های انتخاباتی خود بازهم به این روش چنگ زده است و «مسجد»را بهترین مکان برای ظهورمجدد خوددرفضای سیاسی کشورپیدا کرده است.

به اعتقادبرخی تحلیلگران احمدی نژاد با  انتخاب مسجدبه عنوان مکان برگزاری میتینگ های سیاسی خودچند هدف را دنبال می کند که یکی ازعمده ترین این اهداف گره زدن اهداف سیاسی خود با اعتقادات مذهبی مردم است و او برای این کار مکانی بهتر ازمساجد محل را نمی شناسد.

احمدی نژاد که روزگاری معتقد بود یارانه ها پول امام زمان(ع) است و باعث ایجاد برکت درزندگی همه ایرانیان می شود گرچه بهتر از هرکسی می داند که مردم اینک پس ازحدود یک دهه متوجه شده اند که  این پول باعث ایجادشکاف طبقاتی و سخت تر شدن زندگی آنها شده است اما بازهم امیدوار است تا بتواند درخانه خدا از دین هزینه کند تا دوباره درفضای سیاسی کشور رجعت کند.

اما یکی دیگر از دلایلی که باعث شده  اتاق فکر رئیس دولت نهم و دهم مسجد را به عنوان مکانی مناسب برای برگزاری میتینگ های سیاسی احمدی نژاد انتخاب کندمانورتبلیغاتی است.

این اتاق فکر که در ابتدای دور خیز مجدد مهره روی  بازی خود، برای حضوررسمی در فضای سیاسی کشوراز بیم عدم استقبال مردم  از احمدی نژاد یکی دو سفر او را کنسل کرده بود،به این نتیجه رسید که اکثرمساجدکشوربا جمعیتی حدود1500 نفرلبریزازجمعیت می شوند و این اتفاق می توانست سوژه خوبی برای تیم رسانه ای احمدی نژاد باشد تا اولین سفر او به زنجان را چنان بزرگ نمایی کند که فضای سیاسی کشور مدت ها درگیر آن باشد.

او این بارازامام  خمینی هزینه می کند

گرچه نزدیکنان احمدی نژادوجود هرگونه برنامه انتخاباتی او را تا کنون تکذیب کرده اند،اما اودر چند برنامه ابتدایی خود در دورجدید سفرهای محله ای اش هدف ازاین سفرها را تبیین و بازتعریف مبانی و آرمانهای انقلاب اسلامی وامام خمینی(ره) عنوان کرده است.تا درکنار هزینه کردن از امام زمان(ع)این بار خود رانزدیکترین فرد به دیدگاه های بنیانگذار انقلاب جلوه دهد.

او که دغدغه ی اصلی این روزهای خود و دوستانش رامقابله با  تلاش مخالفان نظام برای حذف نام و اندیشه امام(ره) از حافظه مردم عنوان کرده است،می گوید:« اگر خدای ناکرده آنها موفق شوند روزی نام و یاد و راه امام را حذف یا از صحنه اندیشه و باورهای ملت ایران و سایر ملت ها خارج کنند، ما دیگر چیزی نداریم و پشتوانه ای نداریم و حتی نظام پرقدرت جمهوری اسلامی ایران، نقطه اتکایی ندارد.»

احمدی نژادکه درمیان تمامی روسای جمهور دردوران پس از پیروزی انقلاب فاصله دار ترین رئیس جمهور با بینت امام خمینی(ره) محسوب می شود،در نشست مشترک با تعدادی از مدیران دولت نهم و دهم در تشریح اهدافش از تلاش برای تبین و بازخوانی اندیشه امام خمینی(ره) گفته است:« ما هرچه داریم از ناحیه خط امام است و رهبر عزیزمان به درستی کردند و خودشان تبیین را شروع کردند و حتی واژه بازخوانی را بکار بردند و گفتند که این کار اساسی باید ادامه پیدا کند. اهمیت این کار هم روشن است، برای اینکه افراد گوناگون و جریانهای مختلف در داخل و خارج به نام امام و اسلام و البته بسیاری از آنها، در نقطه مقابل اسلام ، امام و توحید و عدالت ، فعالیت می‌کنند و ما بر این باوریم که مهمتر از بازخوانی دوباره آرمانهای انقلاب و خود انقلاب و خط امام هیچ کاری نیست و مهمتر از آن، کار دیگری نداریم. هر چه هست محصول این است.»

اما در حالی که موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)وظیفه حراست و نگهداری از آثارو اندیشه ایشان را برعهده دارد،احمدی نژاد از تشکیل کارگروه‌هایی شامل کارگروه اندیشه، رسانه، تجزیه و تحلیل و کارگروه استانها خبر می دهد و می گوید:« در استانها یک سازماندهی فقط با هدف بازخوانی خط امام، تبیین آرمانها و مبانی انقلاب اسلامی و باورهای نابی که پایه خیزش ملت ایران و حرکت انقلاب اسلامی بوده انجام شده و ان‌شاءالله در آینده، پایه خیزش همه ملت‌ها و برپایی حکومت جهانی توحید و عدالت خواهد شد.»

او که سخت به دنبال مدیریت کردن جنبش های بین المللی است و  روزگاری رویای  رهبری جهان  را درسر می پروراند  و معقتد است  در رسانه‌ها ، حرف‌های دروغ و بی‌پایه و اساس در رابطه با او و دوستناش زده می شود دست به مظلوم نمایی می زند و می گوید: «ظاهرا فعلا "رفع القلم" است. ظاهرا همه آزادند که هرچه می‌خواهند از دروغ و تهمت و افترا علیه دولت‌های نهم و دهم و اینجانب و دوستانم بگویند، بنویسند و منتشر کنند.»

هدف پاستور است یا بهشت؟

گرجه تحلیل های متفاوتی در خصوص حضوراحمدی نژاددرانتخابات ریاست جمهوری سال  96 وجودداردو برخی اساسا حضور اودر انتخابات را منتفی می دانند وبرخی دیگر برای روشن شدن وزن سیاسی ،اجتماعی جریان حامی وی درجامعه از این حضور استقبال می کنند،اما برخی دیگر معتقدند که شاید هدف سفر ومیتینگ های احمدی نژاد باز شدن در بهشت برای نشستن دوباره وی روی صندلی شهرداری تهران از مسیر راه یابی به  شورای شهر تهران است.

در هرحال در شرایطی که به نظر می رسد روحانی و اصلاح طلبان می بایست اینگونه سفرو میتینگ ها را جدی تر رصدکنند و از لاک سکوت فعالیتی خارج شوند،احمدی نژادگوی سفرکردن را از سعید جلیلی نیز ربوده است تا این شائبه ایجاد شود که خط جلیلی و احمدی نژاد هم از یکدیگر جداشده است.

 

 

 

 

 

590 کلیک ها  دوشنبه, 04 مرداد 1395 15:41
این مورد را ارزیابی کنید
(6 رای‌ها)
خرید بلیط هواپیما

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

بالا