نمایش موارد بر اساس برچسب: جهاد کشاورزی شهرستان مرودشت

مسئول حفظ نباتات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مرودشت از مبارزه شیمیایی با سن مادری در ۱۹ هزار و ۱۳۲ هکتار از گندم زارهای این شهرستان خبر داد.
منتشرشده در اجتماعی
مسئول باغبانی مدیریت جهاد کشاورزی مرودشت از تولید یکصد و بیست میلیون نشاء انواع صیفی گلخانه‌ای در این شهرستان خبر داد و گفت: مرودشت قطب تولید نشا در فارس است.
منتشرشده در اجتماعی
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مرودشت گفت: انتقال نشاء از گلخانه به زمین اصلی در مرودشت آغاز شده است و 60 واحد گلخانه ای با مساحت 15 هکتار کار تهیه و توزیع نشاء در سطح شهرستان را به عهده دارند.
منتشرشده در اقتصاد
مسئول صنایع تبدیلی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مرودشت از تحقق تعهدات اولویت سرمایه گذاری صنایع تبدیلی تکمیلی در سال 1399 در این شهرستان خبر داد و گفت: با بهره برداری از این طرح ها برای 77 نفر اشتغال زایی شده است.
منتشرشده در اقتصاد
صفحه1 از18
بالا