نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی:

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی:
فرج اله رجبی
  • نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیروزی اصلاح طلبان و حامیان دولت درانتخابات 92 ومجلس دهم گفت:به دنبال هت تریک سیاسی در انتخابات اردبیهشت سال آینده هستیم.
اصلاح طلبان و حامیان دولت به دنبال هت تریک سیاسی هستند

راستین آنلاین-بیش از 100 روز از حضور رسمی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی می گذرد.روزهایی که به نظر می رسد هرچه برتعداد آنها افزوده می شوداتفاق نظر بین نمایندگان لیست امید شیراز افزوده می شود.

شاید همین موضوع باعث شده تا فرج اله رجبی که به رک گویی و شفاف سازی مشهوراست اکنون با فراق حال و اعتماد به نفس بیشتری درمقابل اصحاب رسانه حاضر شود و ازهر دردی سخن بگوید.

رجبی که تا پیش از این برخی از او به عنوان یک نیروی تکنوکرات یاد می کردنداین روزها بابلاغت خاصی از اصلاح طلب بودن خود دفاع می کند و ضمن حمایت از سیاست های کلی دولت یازدهم تاکید می کند که «نماینده مردم هستیم نه نماینده دولت ،اما انصافا عملکرد دولت در بسیاری از حوزه هاقابل تقدیر است.»

وی پیش از ظهر پنجشنبه 25شهریوردر یک کنفرانس خبری و درجمع خبرنگاران ضمن تاکید برموفق بودن دولت در بسیاری از حوزه ها گفت:این طبیعی است که هرچه به جلو می رویم شدت هجمه ها به دولت روحانی بیشتر خواهد شد.

نماینده مردم شیرازدرمجلس شورای اسلامی با تقبیح عمل برخی مخالفان دولت در توهین به رئیس جمهورافزود:بخش کمی از جامعه که روحیه پرخاشگرایانه دارندسعی دارند با استفاده از رسانه هایی که در اختیار دارندعملکرد مثبت دولت را درحوزه های مختلف سیاسی، دیپلماتیک، اقتصادی و اجتماعی زیر سئوال ببرند.

رجبی با بیان اینکه متاسفانه رسانه ملی هم در برخی موارد با این عده همراه می شوداز ضعف تیم رسانه ای دولت به شدت انتقاد کرد و گفت:زبان بسته دولت در انتشار عمومی میزان موفقیت دولت در سه سال گذشته کمک عمده ای به مخالفان دولت در سیاه نمایی از فضای کنونی جامعه کرده است.

شکست تاریخی جناح مقابل

عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیروزی روحانی در انتخابات سال 92 گفت:تا پیش از برگزاری انتخابات مجلس دهم ، تحلیل جناح مقابل این بود که عدم انسجام در معرفی یک کاندیدای شاخص و واحدباعث شکست آنها شده است اما شکست تاریخی لیست این جناح در انتخابات مجلس خصوصا شهرهایی نظیر تهران و شیرازخط بطلانی برتمام تحلیل های آنها کشید و ثابت کرد که مردم خواهان تغییر درنوع تصمیم گیری و تصمیم سازی در جامعه هستند .

ضعف رسانه ای دولت و چالش دولت

رجبی با تاکید بر ضعف مشهودوبارزتیم رسانه ای و اطلاع رسانی دولت یازدهم یکی از چالش های بزرگ دولت بسته ماندن زبان دولت توسط تیم اطلاع رسانی آن است.

وی با بیان اینکه ضعف این تیم باعث شده تا در مقابل هر چند ده چالشی که مخالفان دولت برای روحانی ایجاد می کنند تنها شاهد یک واکنش کم اثر باشیم افزود:متاسفانه این ضعف به  برخی از وزرای دولت نیز سرایت کرده و آنجایی که بایدبرخی وزرا از عملکرد دولت دفاع کنندروزه سکوت می گیرند.

نباید به دنبال دکان دونبش بود

نماینده مردم شیرازدرمجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد محافظه کارانه برخی وزرا و اعضای کابینه روحانی گفت:رئیس جمهور قطعا باید تکلیف اعضایی که به دنبال دکان دونبش درسیاست هستند را درکابینه مشخص کند.

رجبی در این بخش از صحبت هایش کمی شفاف تر سخن گفت و تصریح کرد«نمی شود کسی عضو کابینه باشد،منصوب روحانی باشد،نزدیک به رئیس جمهور باشد اما از عملکرد او برای حفظ موقعیت خود دفاع نکند.»

اگر بلال بمیرد بازهم موذن است

 پیوست ایران به (Financial Action Task Force) یا همان  گروه ویژه اقدام مالی و حاشیه هایی که برخی برای آن ایجاد کرده اند  موضوع  دیگری بود که رجبی به آن اشاره کرد.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با طرح این سئوال که چرا عده ای با شفاف سازی گردش مالی درکشورمخاف هستند گفت:حتی   به تصویب شورای عالی امنیت ملی نرسدFATF   اگر پیوستن ایران به

طرح شفاف سازی مراودات مالی در داخل کشور به شدت مطرح و دنبال خواهدشد.

رجبی با بیان اینکه «اگر بلال بمیردبازهم موذن است» افزود:برخی ها گمان می کنند با ایجاد مخالفت در مسیر پذیرش این معاهده می توانند به ادامه تحصیل ثروت نامشروع درکشوربپردازند.

ارتباط مجمع نمایندگان با استاندارخوب است

نماینده مردم شیراز دربخش دیگری از صحبت هایش به مسائل مربوط به حوزه انتخابیه خود و استان فارس پرداخت و در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران ضمن رد شایعه وجود« لج و لجبازی» بین نمایندگان و مدیریت ارشد استان گفت:درچند روز اخیر جلسات بسیار مفیدی بین نمایندگان و مجموعه استانداری برگزار شده که حاصل آن ایجاد یک فضای تعاملی مناسب بین مجمع نمایندگان و مدیریت ارشد استان بوده است.

بین منفعت شخصی و مصالح استان دومی را انتخاب کردم

رجبی در پاسخ به سئوال یک خبرنگاردیگر از او ودرخصوص نقشش در انتخاب رئیس کمیسیون عمران مجلس با توجه به اختلاف نظر سیاسی با نماینده مردم جهرم تا چه اندازه بوده است گفت:«من درانتخابات کمیسیون عمران از نشستن نماینده مردم جهرم روی صندلی ریاست حمایت کردم چراکه اعتقادداشتم بین منفعت شخصی و مصالح استان باید دومی را انتخاب کنم.»

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی افزود:در صورتی که این اتفاق رخ نمی داداین فرصت از استان فارس گرفته می شد.

باید افرادی درحد جایگاه شیراز به شورای شهر راه یابند

انتخابات شورای اسلامی شهر بحث دیگری بود که رجبی به آن ورود کرد و ضمن تبین جایگاه شهر شیراز به عنوان یک شهر بین المللی گفت:بایدآدم هایی به عنوان نماینده مردم شهر شیرازبه شورای این شهر راه یابند که به جایگاه بین المللی این شهر واقف باشند.

وی با انتقاد از برخی ضعف های مشهود در دوره اخیر شورای شهر افزود:به عنوان مثال روز شیراز که می تواند بهانه خوبی برای تثبیت جایگاه شهر شیراز در داخل و خارج از کشور باشد درچند سال اخیربه یک برنامه ی کاملا تشریفاتی تبدیل شده است که واقعا جای تاسف دارد.

شهرداراسبق شیرازباانتقادازکسانیکه عنوان پایتخت فرهنگی را برای شیراز به دست فراموشی سپردندگفت:متاسفانه برخی گمان می کنندفرهنگی بودن یک شهر به معنای نفی کردن ظرفیت های مذهبی آن شهر است در حالیکه مسائل مذهبی دربستر فرهنگ یک جامعه تعریف می شود.

بحران آب درفارس

عضو کمیسیون عمران مجلس درادامه برلزوم پیگیری مسائل مربوط به سد تنگه سرخ تاکید کردبااشاره به بحران کم آبی در کشور گفت:بحران آب دراستان فارس شکل وسیع و خطرناکی به خود گرفته است که اگر برای آن برنامه ریزی بلندمدت و تاثیرگذارانجام نگیرددرآینده شاهد چالش های زیادی با استان های همجوارخواهیم بود.

اتصال فارس به خلیج فارس یک ضرورت امنیتی است

رجبی درادامه با اشاره به پر اهمیت بودن اتصال فارس به آب های خلیج فارس به عنوان یک موضوع امنیتی گفت: پرجمعیت کردن حاشیه خلیج فارس یک ضرورت امنیتی است که با تایید مقام معظم رهبری و مصوبه شورای عالی امنیت ملی به هر طریق ممکن باید انجام پذیرد.

نماینده مردم شیراز درمجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم غیر شکننده کردن بافت جمعیتی در حاشیه خلیج فارس افزود:نه تنها فارس که حتی کرمان نیز باید به خلیج فارس متصل شود تا برخی دغدغه های امنیتی در این بخش مرتفع گردد.

773 کلیک ها  پنج شنبه, 25 شهریور 1395 15:25
این مورد را ارزیابی کنید
(3 رای‌ها)
خرید بلیط هواپیما

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

بالا