• اداره کل تامین اجتماعی فارس

فراخوان ایجاد و راه اندازی کارگزاری‌های رسمی حقیقی خاص بازرسی از دفاتر قانونی در استان فارس

فراخوان ایجاد و راه اندازی کارگزاری‌های رسمی حقیقی خاص بازرسی از دفاتر قانونی در استان فارس
   
فراخوان ایجاد و راه اندازی کارگزاری‌های رسمی حقیقی خاص بازرسی از دفاتر قانونی در استان فارس |||| ||||

اداره کل تامین اجتماعی استان فارس در نظر دارد در راستای دستیابی به اهداف کلان سازمان از طریق سیاست های برون سپاری خدمات ، نسبت به ایجاد و راه اندازی کارگزاری‌های رسمی حقیقی خاص بازرسی از دفاتر قانونی اقدام کنند.

 
به گزارش راستین آنلاین   متقاضیان می‌بایست درخواست خود به انضمام مدارک ذکر شده در متن فراخوان را همه روزه از ساعت 9 تا 13 ( حداکثر  تا بیستم آذرماه 1400) به اداره‌کل تامین اجتماعی استان فارس واقع در شیراز – خیابان ستارخان – نبش کوچه 15 – اداره کل تامین اجتماعی فارس – طبقه همکف - واحد ارتباطات مردمی ارائه و به ثبت دبیرخانه برسانند.
     به درخواست‌های واصله بعد از انقضای مهلت ( حداکثر  تا بیستم  آذرماه 1400) یا به درخواست‌هایی که مدارک آنها ناقص باشد، ترتیب اثر داده نخواهد ‌شد.
     لازم به ذکر است که جذب متقاضیان فقط از طریق آزمون علمی و مصاحبه تخصصی خواهد بود.
  مشروح فراخوان وشرایط عمومی و اختصاصی به شرح زیر است:     در راستای دستیابی به اهداف کلان سازمان از طریق سیاست های برون سپاری خدمات و اجرایی نمودن مصوبه شماره 3065‏‏‏/93‏‏‏/1100 مورخ 9‏‏‏/12‏‏‏/1393 هیات مدیره محترم درخصوص ایجاد و راه اندازی کارگزاری‌های رسمی حقیقی خاص بازرسی از دفاتر قانونی، ضوابط و مقررات عملیاتی نمودن آن بهشرح زیر تعیین می‌شود:
الف‏‏‏- تعاریف:
1‏‏‏-کارگزاری: منظور از کارگزاری در این بخشنامه کارگزاری‌های رسمی حقیقی خاص بازرسی از دفاتر قانونی می‌باشند و عبارتند از شخصیت حقیقیِ حرفه‌ای که پس از طی فرایند مشروحه در این بخشنامه با اخذ مجوز خاص در زمینه انجام بازرسی دفاتر قانونی به صورت تخصصی فعالیت می‌نماید و در اجرای ماده 47 قانون تامین اجتماعی موظف به انجام پروژه‌های محوله می‌باشند.
2‏‏‏-موسسه: منظور ازموسسه ،موسسه حسابرسی تامین اجتماعی است.
3‏‏‏-برون سپاری: عبارتست از فرآیند واگذاری انجام بازرسی از دفاتر قانونی کارگاههای مشمول با تشخیص سازمان تامین اجتماعی به اشخاص حقیقی و حقوقی، با شرح خدمات مندرج در قرارداد منعقده فی‌مابین.
4‏‏‏-کمیته بررسی صلاحیت استانی: بررسی شرایط متقاضیان کارگزاری‌ به منظور اخذ مجوز فعالیت در زمینه بازرسی از دفاتر قانونی بر عهده کمیته بررسی صلاحیت می‌باشد.اعضای این کمیته عبارتند از:
• رییس اداره بازرسی دفاتر قانونی تامین اجتماعی استان.
• رییس اداره وصول حق بیمه تامین اجتماعی استان.
• رییس اداره منابع انسانی و پایش عملکرد تامین اجتماعی استان.
• کارشناس اداره ارتباطات مردمی و خدمات نوین استان (کارشناس کارگزاریها).
5‏‏‏- بازرسی ازدفاتر قانونی: فرآیند بازرسی دفاتر قانونی و اسناد و مدارک واحدهای مورد رسیدگی (اشخاص حقیقی و حقوقی دارای دفاتر قانونی) به منظور شناسایی، تشخیص و طبقه‌بندی و کسب شواهد و ثبت اقلام مشمول کسر حق بیمه براساس قوانین، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های موضوعه و مرتبط سازمان تامین اجتماعی و اعلام موارد شناسایی شده در قالب گزارش بازرسی دفاتر قانونی به واحدهای متقاضی می‌باشد. گزارش موصوف در برگیرنده قابلیت اتکاء مدارک ارایه شده از سوی واحدهای مورد رسیدگی از تمامی جنبه‌های با اهمیت خواهد بود.
6‏‏‏-کمیته مصاحبه تخصصی:
وظیفه این کمیته انجام مصاحبه تخصصی به منظور جذب پذیرفته‌شدگان در آزمون علمی می‌باشد که از بین متقاضیان دو برابر ظرفیت، گزینش و مصاحبه به عمل می‌آید. اعضای این کمیته عبارتند از:
• مدیرکل وصول حق بیمه یا نماینده تام الاختیار وی.
• رییس دبیرخانه امور بیمه‌ای کارگزاری‌ها یا نماینده تام الاختیار وی.
• مدیرعامل موسسه حسابرسی تامین اجتماعی یا نماینده تام الاختیار وی.
7‏- کمیته تخصیص: کمیته‌ای است که به منظور بررسی توانایی و تخصیص پروژه به کارپذیران و تایید بودجه زمانی پروژه تشکیل می‌گردد.
ب– شرایط متقاضیان اخذ مجوز کارگزاری:
1‏‏‏- شرایط عمومی متقاضیان:
1‏‏‏-1‏- تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
2‏‏‏-1‏- اعتقاد به اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور.
3‏‏‏-1– دارا بودن حداقل سن 27سال و حداکثر65 سال سن.
4‏‏‏-1‏‏‏- انجام خدمت وظیفه عمومی یاداشتن معافیت دائم برای آقایان.
5‏‏‏-1‏‏‏- دارا بودن توان جسمی وروحی لازم وعدم اشتهار به فساد مالی واخلاقی.
6‏‏‏-1– عدم سابقه محکومیت کیفری موثر.
7‏‏‏-1‏‏‏- عدم اشتغال درسایر مشاغل. (دولتی و غیردولتی).
8‏‏-1‏‏- سپردن تضمین و وجه‌الضمان حسن انجام کار در قالب یکی از اوراق بهادار مندرج در آیین نامه مالی سازمان به مبلغ پنج میلیارد ریال.
تبصره: سپردن سفته به عنوان تضمین جهت همکاران بازنشسته سازمانی امکان‌پذیر می‌باشد.
2‏‏‏- شرایط اختصاصی:
دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی حسابداری، حسابرسی یا یکی از رشته‌های مرتبط از جمله مدیریت
با تمامی گرایش‌ها و اقتصاد و احراز یکی از شرایط ذیل:
1‏‏‏-2‏- دارا بودن حداقل 8 سال سابقه کار در امور وصول حق بیمه، حسابرسی و مالی و بازرسی از دفاتر قانونی مورد تایید سازمان.
2‏‏‏-2‏‏‏- درخصوص کارکنان سازمان تامین اجتماعی (بازنشسته، کارکنان مستعفی یا باز خرید) که متقاضی اخذ مجوز کارگزاری رسمی حقیقی خاص می‌باشند، صرفا احکام کارگزینی مبنی بر اشتغال با حداقل 5 سال سابقه دربخش‌های وصول حق بیمه، مالی و یا بازرسی دفاتر قانونی با هر نوع مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی مورد تایید خواهد بود.
تبصره: مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی غیر مرتبط به شرط گذراندن دوره‌های آموزشی مرتبط با حسابرسی و حسابداری از موسسات مورد تایید و معتبر حرفه‌ای و دارا بودن حداقل 12 سال تجربه و سابقه مفید در امور حسابرسی، مالی و بازرسی دفاتر قانونی که مورد تایید سازمان قرار گیرد.
ج ‏‏‏- فرآیند اخذ مجوز و ابلاغ ایجاد کارگزاری:
جهت اجرای طرح مذکور، جذب متقاضیان صرفا از طریق برگزاری آزمون علمی و مصاحبه به شرح ذیل خواهد بود.
اداره‌کل منابع انسانی با همکاری دبیرخانه امور بیمه‌ای کارگزاری‌ها و موسسه نسبت به برگزاری آزمون علمی اقدام می‌نماید.
1- انجام فراخوان متقاضیان ازطریق اطلاع رسانی توسط اداره‌کل روابط عمومی و درج ضوابط ایجاد و راه اندازی کارگزاریهای رسمی حقیقی بازرسی از دفاتر قانونی (موضوع این بخشنامه) و جدول میزان ظرفیت مورد نیاز به تفکیک هر استان و بارگذاری فرم درخواست در سایت رسمی سازمان و همچنین سایت استانها انجام می‌پذیرد.
2‏‏‏- متقاضیان می‌بایست درخواست خود بانضمام مدارک ذیل را طی مهلت مقرر به اداره‌کل استان مربوطه (محل ایجاد کارگزاری) ارائه و به ثبت دبیرخانه برسانند. به درخواست‌های واصله بعد از انقضای مهلت یا به درخواست‌هایی که مدارک آنها ناقص باشد، ترتیب اثر داده نخواهد ‌شد:
 فرم تکمیل شده درخواست ایجاد کارگزاری (بارگذاری شده در سایت سازمان).
 تصویر شناسنامه و کارت ملی متقاضی.
 تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم متقاضی.
 تصویر آخرین مدرک تحصیلی.
 تصویر آخرین حکم استخدامی.
 تصویر حکم بازنشستگی.
 عکس 4*3 جدید (فایل یا 4 قطعه).
 تصویرکارت عضویت در جامعه حسابداران رسمی درخصوص آن‌دسته از متقاضیانی که عضو جامعه حسابداران رسمی می‌باشند.
 گواهی موسسات (غیرسازمانی) محل اشتغالِ پیشین فرد متقاضی (که می‌بایست با عنوان شغلی متقاضی در لیست حق بیمه مطابقت داشته باشد).
3‏- بررسی شرایط احراز متقاضیان توسط کمیته بررسی صلاحیت استانی و اعلام اسامی متقاضیان دارای شرایط عمومی و اختصاصی جهت آزمون به دبیرخانه امور بیمه‌ای کارگزاری‌ها ظرف مهلت 20 روز از ثبت و تحویل مدارک به اداره‌کل استان و دبیرخانه امور بیمه‌ای کارگزاری‌ها می‌بایست اسامی مذکور را جمع‌بندی و به اداره‌کل منابع انسانی اعلام نماید.
4‏‏‏- اداره‌کل روابط عمومی می‌بایست همزمان با انجام فراخوان نسبت به درج فهرست مراکز استان‌ها و منابع آزمون در سایت رسمی سازمان اقدام نماید.
5‏‏‏- طرح سوالات تخصصی آزمون بر عهده موسسه (با تایید اداره‌کل وصول حق بیمه) بوده و می‌بایست حداقل یک ماه قبل از برگزاری آزمون، بانک سوالات را به اداره‌کل منابع انسانی ارسال نماید.
6‏‏‏- اداره‌کل منابع انسانی می‌بایست با همکاری اداره‌کل حراست و دبیرخانه امور بیمه‌ای کارگزاری‌ها با رعایت ضوابط و مقررات نسبت به صدور کارت ورود به جلسه و برگزاری آزمون اقدام نمایند.
7‏‏‏- برگزاری آزمون به صورت متمرکز یا غیر متمرکز (حسب نظر معاونت بیمه‌ای) و عنداللزوم از طریق سازمان سنجش و با هماهنگی ادارات‌کل منابع انسانی و حراست، دبیرخانه امور بیمه‌ای کارگزاری‌ها صورت می‌پذیرد.
8‏‏‏- اداره‌کل منابع انسانی موظف است نتایج آزمون کتبی و همچنین پذیرفته‌شدگان نهایی (با کسب حد نصاب اعلامی از سوی معاونت بیمه‌ای) به میزان دو برابر ظرفیت مورد نیاز جهت انجام مصاحبه تخصصی را به دبیرخانه امور بیمه‌ای کارگزاری‌ها اعلام نماید.
تبصره : نمرات آزمون کتبی و مصاحبه تخصصی با ضرایب مساوی ملاک پذیرش خواهد بود.
9‏‏‏- دبیرخانه امور بیمه‌ای کارگزاری‌ها موظف است ضمن اعلام اسامی پذیرفته‌شدگان به موسسه، برنامه‌ریزی و هماهنگی لازم به منظور انجام مصاحبه تخصصی بعمل آورد.
10‏‏‏- موسسه باید نتایج پذیرفته‌شدگان قطعی را به اداره‌کل حراست و دبیرخانه امور بیمه‌ای کارگزاری‌ها اعلام و تایید صلاحیت اخلاقی نامبردگان بر عهده اداره‌کل حراست می‌باشد.
‏11‏‏- صدور جواز فعالیت برای پذیرفتهشدگان نهایی در آزمون کتبی و مصاحبه تخصصی، پس از تایید اداره‌کل حراست، توسط دبیرخانه امور بیمهای کارگزاری‌ها صورت می‌پذیرد.
12‏‏‏- معرفی دارندگان جواز به موسسه و ادارات‌کل تامین اجتماعی استان‌ها به همراه مدارک و اطلاعات لازم جهت شروع فعالیت آنان از سوی دبیرخانه امور بیمه‌ای کارگزاری‌ها و اعلام فهرست آنان به اداره‌کل وصول حق بیمه صورت می‌گیرد.
د‏‏‏- ظرفیت مورد نیاز به تفکیک ادارات کل استانها:
ظرفیت ادارات‌کل استان‌ها جهت جذب کارگزاری بر اساس نیازسنجی لازم صورت گرفته توسط اداره کل وصول حق بیمه و طبق اعلام معاونت بیمه‌ای خواهد بود.
تبصره 1: قبولی در آزمون کتبی هیچگونه تعهدی جهت اعطای پروانه کارگزاری برای سازمان ایجاد نمی‌نماید.
تبصره 2: قبولی در آزمون کتبی و مصاحبه هیچگونه تعهد استخدامی جهت سازمان ایجاد نمی‌نماید.
تبصره 3: مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط وشرایط اعلام شده در متن آگهی برعهده داوطلب اخذ پروانه خواهد بود و در هر مرحله از مراحل پذیرش و مراحل بعدی آن، در صورتیکه محرز گردد که متقاضی به اشتباه یا عمداً اطلاعات خلاف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی فراخوان می‌باشد از طی مراحل بعدی فرآیند ممانعت بعمل خواهد آمد و یا جواز تاسیس لغو و بلااثر خواهد گردید.
ه‏‏‏- تکالیف و وظایف موسسه و ادارات کل استانها:
1- با توجه به تعداد کارگزاری‌های آماده انجام بازرسی دفاتر قانونی و ظرفیت‌های احراز شده و سوابق قبلی پس از طرح در کمیته تخصیص، موسسه یا ادارات‌کل استان نسبت به انعقاد قرارداد با ایشان و پرداخت حق‌الزحمه طبق مقررات سازمان اقدام می‌نماید.
تبصره: بر اساس تیم‌های آماده به کارِ کارگزاری و توانایی و ظرفیت کاری آنان موسسه یا ادارات‌کل استان، اقدام به تخصیص پروژه به کارگزاری می‌نمایند.
2- شیوه رسیدگی و فرآیند اجرایی و نظارت بر بازرسی از دفاتر قانونی، برابر ضوابط جاری سازمان خواهد بود.
3- به دلیل تخصصی بودن فرآیند بازرسی از دفاتر قانونی، نظارت نهایی بر عملیات اجرایی، تایید و ارسال گزارش بازرسی از دفاتر قانونی به شعب درخواست‌کننده بر عهده موسسه یا ادارات‌کل استان می‌باشد.
4- در صورت عدم رعایت ضوابط و مقررات جاری و مفاد قرارداد و یا کشف تخلف از جانب کارگزاری یا پرسنل تحت امر وی، اداره‌کل استان باید نسبت به ارائه گزارش و مستندات آن به اداره‌کل حراست، اداره‌کل وصول حق بیمه، دبیرخانه امور بیمه‌ای کارگزاری‌ها و موسسه اقدام تا جهت رسیدگی و اعمال مجازات‌های قانونی وفق مقررات و آیین نامه تخلفات کارگزاری‌های رسمی و سایر اقدامات قانونی تمهیدات لازم بعمل آید. بدیهی است موسسه و ادارات‌کل استان باید از تخصیص پروژه به کارگزاری‌هایی که دارای پرونده در حال رسیدگی می‌باشند و همچنین به افراد خاطی و کارگزاری مربوطه خودداری نمایند.
5- موسسه یا ادارات‌کل استان و دبیرخانه امور بیمه‌ای کارگزاری‌ها می‌بایست کلیه تعاملات و تغییرات احتمالی را (با کارگزاری‌ها و یکدیگر) با مکاتبات رسمی اداری مبادله ‌نمایند.
6- برگزاری دوره آموزش بازرسی دفاتر قانونی به مسئولان فنی و سرپرستان معرفی شده کارگزاری‌هایی که جواز دریافت نموده‌اند بر عهده موسسه می‌باشد.
7- نحوه هماهنگی و استقرار جهت انجام بازرسی دفاتر قانونی و معرفی ناظر بر اساس ضوابط و مقررات موضوعه بوده و کارگزاری‌ها مکلف به رعایت این ضوابط و مقررات می‌باشند.
و‏‏‏- تکالیف و وظایف کارگزاری پس از اخذ جواز فعالیت:
1- کارگزاری موظف است اسامی مسئول فنی و سرپرستان به همراه مدرک تحصیلی و سوابق کاری آنان را به اداره‌کل استان و موسسه ارسال نموده تا بر اساس مقررات و بخشنامه‌ها نسبت به تایید صلاحیت علمی و اخلاقی آنان اقدامات مقتضی بعمل آید.
2- کارگزاری موظف به رعایت شرایط و تعاریف رتبه‌های کارکنان خود مطابق بند 1‏-12 ماده 12 آیین نامه سقف استفاده از خدمات تخصصی حسابداران رسمی می‌باشد.
3-انعقاد قرارداد فی‌مابین موسسه یا ادارات‌کل استان‌ها وکارگزاری طبق ضوابط و مقررات جاری سازمان صورت پذیرفته و رونوشت قرارداد به دبیرخانه امور بیمهای کارگزاری‌ها ارسال می‌گردد.
4- کارگزاری پس از عقد قرارداد مکلف به اجرای آن وفق مقررات، ضوابط و بخشنامه‌ها و مطابق با برنامه زمان‌بندی بوده و می‌بایست کار را به نحو مطلوب و با نظارت و تایید موسسه یا اداره‌کل استان انجام دهد و از عودت پروژه‌ها بدون ارائه دلایل موجه و تایید کمیته تخصیص خودداری نماید. در صورت چنین اقدامی کمیته تخصیص بایستی از ارائه پروژه‌های جدید به آنان خودداری و پس از پایان پروژه‌های در حال اجرای کارگزاری مذکور تصمیم‌گیری مجدد درخصوص تخصیص پروژه جدید بر عهده کمیته تخصیص می‌باشد.
5- در صورتی که کارگزاری به بودجه زمانی معترض باشد، با ارائه مستندات به کمیته تخصیص می‌تواند تقاضای افزایش بودجه را نماید. کمیته تخصیص با بررسی مستندات و مدارک در صورت تایید می‌تواند حداکثر تا سقف 20 درصد بودجه اولیه را افزایش دهد.
6- کلیه مسئولیت‌های مترتب برفعالیت تیم بازرسی از دفاتر قانونی کارگزاری برعهده مدیر کارگزاری (دارنده جواز) خواهد بود.
7- کارگزاری حق ارائه هرنوع خدمات مشاوره مرتبط با موضوع بازرسی از دفاتر قانونی و یا خارج از آن را به کارفرمایان نخواهد داشت در غیر اینصورت از مصادیق تخلف محسوب گردیده و برابر مقررات اقدام خواهد شد.
8- هر کارگزاری مجاز است در محدوده استانی فعالیت نماید که در جواز کارگزاری قید گردیده است.
تبصره: در صورت انتقال محل سکونت کارگزاری به سایر استانها، به شرط دارا بودن مجوز فعالیت و تایید کمیته بررسی صلاحیت استان جدید، ادامه فعایت کارگزاری بلامانع می‌باشد.
9- حق‌الزحمه خدمات کارگزاری براساس نرخ سالانه مصوب سازمان درخصوص برون سپاری تعیین و مطابق مفاد قرارداد منعقده فی‌مابین کارگزاری و موسسه یا اداره‌کل استان پرداخت می‌گردد.
10- کارگزاری مکلف است آمار بازرسی‌های انجام شده را به صورت سه ماهه به دبیرخانه امور بیمه‌ای کارگزاری‌ها و در قالب فرمتی که به همین منظور تهیه و تحویل خواهد شد، ارسال نموده و دبیرخانه مکلف است ضمن احصا، گزارش تجمیعی آن را به معاونت بیمه‌ای اعلام نماید.
11- کارگزاری موظف است پس از تایید ناظر نسبت به ارائه گزارش و مستندات آن براساس برنامه زمان‌بندی تعیین شده به موسسه یا اداره‌کل استان اقدام و در صورت وجود اشکال در گزارش، کارگزاری موظف به رفع آن در اسرع وقت برابر ضوابط سازمان بوده و مسئولیت صحت و کیفیت گزارش بازرسی دفاتر قانونی برعهده مسئول کارگزاری می‌باشد.
12- کارگزاری رسمی حقیقی خاص موضوع این بخشنامه در اجرای تکالیف قانونی می‌بایست دفتر کار اداری تاسیس و راه اندازی نموده و نسبت به اعلام آدرس مربوطه به اداره‌کل استان و دبیرخانه امور بیمه‌ای کارگزاری‌ها اقدام و در صورت تغییر آدرس مراتب را در اسرع وقت اعلام نماید.
13- دریافت همزمان پروژه یا مجوز فعالیت در قالب کارگزاری حقیقی خاص بازرسی از دفاتر قانونی، برای کارگزاری‌های حقوقی امکان‌پذیر نمی‌باشد.
ز‏‏‏- سایر تکالیف و وظایف:
1- کارگزاری از نظر سلسله مراتب و رعایت نظامات اداری تابع ادارات‌کل استانی هستند که توسط کمیته تخصیص استان پروژه به کارگزار واگذار می‌گردد.
2- کیفیت گزارش‌های ارایه شده و نحوه اقدام کارگزاری‌ها مورد ارزیابی قرار گرفته و در واگذاری مجدد پروژه لحاظ خواهد شد.
3- در صورت بروز هرگونه اختلاف، مرجع رسیدگی اداره‌کل استان مربوطه بوده و در صورت عدم رفع اختلاف، اداره‌کل وصول حق بیمه یا دبیرخانه امور بیمه‌ای کارگزاری‌ها (حسب نوع اختلاف) و در نهایت اداره‌کل امور حقوقی و قوانین، مرجع حل اختلاف‌ها خواهند بود و اظهار نظر واحد حقوقی و قوانین به عنوان رای نهایی تلقی خواهد شد.
4- سایر مقررات نظارتی، تخلفاتی و اخذ تضامین که درخصوص کارگزاری‌های موجود (حقوقی) قابل اعمال می‌باشد،در رابطه با کارگزاری‌های حقیقی نیز کاملا جاری و قابل اطلاق خواهد بود و حسب مقتضیات زمانی و مکانی تغییرات لازم اعمال خواهد گردید.
5- در صورت احراز تخلف یا آسیب به شرکای اجتماعی یا سازمان توسط کارگزاری‌های مطروحه، موضوع به استناد مقررات جاری سازمان و عمومی کشور و ضوابط رسیدگی به تخلفات کارگزاری‌ها مورد بررسی قرار گرفته و اقدامات لازم معمول می‌گردد.
6- هرگونه ارجاع پروژه بازرسی از دفاتر قانونی حسب نیاز و مطابق ضوابط و مقررات جاری سازمان بوده و سازمان تکلیفی درخصوص جبران ضرر و زیان ناشی از عدم ارجاع پروژه نخواهد داشت.
7- نحوه واگذاری پروژه بر اساس ضوابط جاری سازمان و با توجه به عملکرد، سوابق، پتانسیل و توانایی کارگزاری
و با رعایت اصل عدالت و مساوات و بدون هرگونه اعمال سلیقه خواهد بود.
8- جواز فعالیت کارگزاری ابتدا برای یکسال صادر و در صورت احراز شرایط (حسب بررسی‌های بعمل آمده و استعلام از موسسه و استان و اداره‌کل حراست) در سنوات آتی هر بار به مدت 2 سال تمدید خواهد شد.متقاضیان برای آگاهی از شرایط عمومی و اختصاصی فراخوان به پایگاه اطلاع رسانی سازمان تامین اجتماعی به نشانی www.tamin.ir مراجعه کنند.
 
انتهای پیام /  منصوره خسروبیگ
225 کلیک ها  دوشنبه, 08 آذر 1400 13:30
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

نظر دادن

لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «راستین آنلاین» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.

بالا