فارس قطب پزشکی جنوب کشورنیست

فارس قطب پزشکی جنوب کشورنیست
بیمارستان نمازی
 • براساس آمارموجود،دراستان فارس حدود 60 بیمارستان و مرکز درمانی با بیش از 6 هزار تخت بیمارستانی فعال وهمچنین بیش از 180 درمانگاه دولتی و خصوصی وجوددارد. آماری که گرچه ازنظراعدادخوشایندوامیدوارکننده ای به نظرمی رسد،اما درعمل نتوانسته رضایت بیماران و همراهان آنها درحوزه سخت افزارونرم افزاری فراهم سازد.
آسوده نخواب «نمازی» که بیماران در عذابند

به گزارش راستین آنلاین از شیراز،درحالیکه این آمارباعث گردیده تارئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز، فارس را قطب خدمات بهداشتی، درمانی و پزشکی  جنوب کشورمعرفی کند،بررسی های میدانی حکایت از ناموفق بودن سیاست و برنامه های حوزه بهداشت و درمان این استان درجذب گردشگرحوزه درمان و رضایتمندی بیماران بومی دارد.

آسوده نخواب نمازی

شایدزمانیکه مرحوم محمدنمازی در سال 1329 بیمارستانی عمومی را درشیرازبنا می گذاشت،گمان نمی کرد که روزی این بیمارستان به یکی از بزرگترین و پرمراجعه کننده ترین بیمارستان های کشور تبدیل خواهد شد و روزانه هزاران هزاررحمت بر روح او فرستاده خواهدشد.

اما اگر مرحوم نمازی تنها 6 دهه پس ازبنیان گذاشتن این مرکز درمانی  هنوزهم درزادگاهش می زیست،قطعا ازاتفاقات رخ داده دراین بیمارستان اندوهناک می شد.

حضورفعالانه متکدیان درحوزه درمان

یکی از اتفاقات مذموم در بیمارستانی که لقب بزرگترین مرکزآموزشی قطب پزشکی جنوب کشور را یدک می کشد،حضور گسترده و فعالانه متکدیان درنقاط مختلف این بیمارستان است.

زنی که حدودا پنجاه ساله به نظر می رسدونسخه ای مچاله شده و تاریخ گذشته رابه دست گرفته و مسیر منتهی به بخش اورژانس این بیمارستان رامسیررسیدن به آرزوهایش می داندبا لهجه ای که حکایت از غیر شیرازی بودنش دارداز مراجعه کنندگان به این بیمارستان طلب یاری می کند.

«بهنام» که جوانی سی ساله است وخودرا کارمند یکی از ادارت دولتی معرفی می کندمدعی است که این زن را سالهاست که دراطراف مراکز پزشکی و درمانی شیرازمشاهده می کند و متعجب است که در این چند سال این زن موفق به جذب کمک مردم نوع دوست شیرازبرای تهیه داروهای فرزندبیمارش نشده است!

این جوان شیرازی که برای درمان عارضه ای که به صورت ناگهانی دامان مادرش را گرفته به بیمارستان نمازی مراجعه کرده می گوید:«خداکندکسی گذرش به بیمارستان های شیرازنیافتد»اوکه نمی تواندآثار عصبانیت بابت آنچه عدم توجه به بیماران دراین بیمارستان را از سوی کادرپزشکی این بیمارستان می خواند درنگاهش پنهان کند،همچون بسیاری از مردم شیراز به روح بنیانگذاراین بیمارستان درود می فرستد ولی درعین حال با لحنی که حکایت ازدرماندگی داردمی افزاید:«آسوده نخواب نمازی! که بیماران در عذابند»

تنها چندده مترآن سوتراززنی که نسخه به دست طلب ازمراجعه کنندگان به این بیمارستان کمک مالی می کند، زنی دیگر تهیه جهزیه دخترش را ازمردامانی طلب می کند که جداازبارمالی درمان بیماری عزیزشان ،اندوه بیمارداری توانشان را بریده است.

این زن برای روح تک تک درگذشتگان عابران پیاده رویی که به بخش عمومی این بیمارستان منتهی می شود درودمی فرستدوبرای بیمارآنها شفاطلب  می کندتا شایدبتواندکمکی ازاین عابرین جذب کند.

درعمق نگاه این زن شیطنتی نهفته است که شاید اوراواداربه سوء استفاده ازاحساسات مردمی می کند که کمک به هم نوع را راهی برای شفاعت بیمارخود می دانند.

12 ساعت تخت پدرم نظافت نشد

درب بخش اورژانس این بیمارستان و جاییکه تعداد زیادی برانکارد به صف شده مردمیانسالی شیون کنان از فراغ پدرش می گوید.

زنی که مویه کنان اورا «مسعود» صدا می کند و سعی دارد به او دلداری دهدلیوان آبی دستش می دهد. «مسعود»درمیان شیون هایش می گوید:دلم از این می سوزد که روتختی پدرم احتیاج به تعویض و نظافت داشت ولی علیرغم تذکرهایم به پرستاربخش 12 ساعت این کارانجام نشد!

جمعه روزبدی است

زن جوانی دربخش مراقبت های حاداورژانس این بیمارستان درحالیکه کتاب دعا به دست گرفته وبا دست دیگرماسک اکسیژن را روی صورت زن میانسالی گذاشته بغضش را فرومی برد و می گوید:ازصبح ساعت 8 تا اکنون که ساعت 8 شب است مادرم روی این تخت باسطح هوشیاری پایین خوابیده و منتظراعزام به بیمارستان شهید فقیهی برای انجام ام آرآی است.

وی درپاسخ به این سئوال که چرا برای انجام ام آر آی بیمارآنهاباید به بیمارستان شهید فقیهی اعزام شود،می گوید:« ظاهرا دوماه است که دستگاه ام آرآی بیمارستان نمازی خراب است»

اما این زن جوان شیرازی درادامه به نکته قابل تامل دیگری نیز اشاره می کند.او می گوید:«شیفت صبح این بخش درفاصله زمانی مختلف اقدام به تزریق داروبه مادرم کرده است،اما پزشکی که بعدازظهر مادرم را ویزیت کردازتجویزدوداروی خاص به صورت همزمان برای او ابرازتعجب کرده و گفته است:تزریق همزمان این دو دارو موجب ایجاد تداخل و مسومیت دارویی می شود!

وی ادامه می دهد پس ازآنکه از خراب بودن دستگاه ام آرآی این بیمارستان مطلع شدیم به بیمارستان شهید فقیهی مراجعه کردیم ولی ازدحام مراجعه کننده به بخش ام آرآی این بیمارستان باعث شد تا مسئولان این بیمارستان وعده سه روزآینده را برای انجام ام آرآی به ما دهند.

این بانوی شیرازی با انتقاد از تعطیل بودن مراکز درمانی خصوصی درروزهای تعطیل رسمی می گوید:جزمراکزدرمانی دولتی به یکی از مراکز خصوصی نیز مراجعه کرده ایم که متاسفانه این مرکزهم تعطیل بوده است.

کوچ توریست های حوزه درمان از شیراز به یزد

تمام این اتفاقات در حالی رخ می دهد که استان یزد،درچندسال اخیرتمام توان خودرابرای جذب توریست های حوزه درمان به کاربسته است.

حقیقت این است که استان یزد در زمینه توریسم درمانی گامهای مناسبی برداشته و مشارکت بیمارستان شاه ولی دانشگاه آزاد اسلامی این استان نیز در این زمینه فضا را برای تحقق آرزوی یزدی ها فراهم کرده است.

مدیران حوزه بهداشت و درمان این استان مدت هاست که در سه بخش بهبهود فضا فیزیکی بیمارستان ها ی استان ، کمک به افزایش ضریب اشغال تخت و تلاش برای ارتقاء جایگاه بیمارستان ها با هدف رضایتمندی بیماران و همراهان آنهابرنامه ریزی و هدف گذاری کرده اند.

مدیران این استان درهمین راستا اقدام راه اندازی مجتمع هایی کرده اند،که هدف آنها جذب توریست درحوزه درمان است.اتفاقی که به نظر می رسدمدیران حوزه بهداشت و درمان استان فارس ازآن غافل هستند.

مجتمع توریست درمانی محمد رسول الله

این مجتمع با قرارگیری در تقاطع محورهای ترانزیتی تهران- بندرعباس و شیراز- مشهد و مجاورت با شهر نمونه طبیعت گردی تفت، با هدف ارائه خدمات به بیماران قلبی در سال 89 موفق به اخذ موافقت اصولی شد. از جمله اهداف این طرح می‌توان به تاسیس مرکز بین المللی قلب و عروق ایران، تاسیس مراکز اقامتی وتفریحی توریستی اشاره کرد.

دكتر فروزان نیا یكی از چهره‌های شاخص كشوری در درمان بیماری های قلبی و عروقی، به عنوان سرمایه گذار این منطقه مشغول فعالیت است.

 منطقه نمونه گردشگری بام تفت

این منطقه در سال 1387 به عنوان منطقه نمونه گردشگری معرفی و مورد تأیید و تصویب قرار گرفت. شرکت توسعه وعمران تفت با شناسایی فرصت ها و توانمندی های استان، برآن شده است تا با همراهی و مساعدت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد فصل جدیدی را در عرصه گردشگری سلامت بردارد. ایجاد این مرکز، تحولی در سطح منطقه و نقطه قوتی برای پیشبرد سیاست های بخش توریسم درمانی استان خواهد بود.

از جمله اهداف آن تأسیس بیمارستانهای فوق تخصصی وکلینیک تخصصی، داروخانه ، مرکز بازپروری و فیزیوتراپی، مرکز درمان ناباروری زنان و ارائه خدمات رفاهی تفریحی به گردشگران سلامت است.

منطقه نمونه گردشگری فهرج

این منطقه نیزدرسال 1387 به عنوان منطقه نمونه گردشگری معرفی و مورد تأیید و تصویب قرار گرفت.

مركز قلب سالم مهریز، منطقه نمونه گردشگری چشمه آب گرم مرتضی علی طبس نیز از دیگر پروژه هایی است كه توسط سرمایه گذاران متعددی جهت توسعه توریسم درمانی متقاضی داشته است.

یک صنعت بین دستگاهی

حقیقت این است كه توریسم درمانی یک صنعت بین دستگاهی است كه به علت داشتن متولیان متعدد نیاز به هماهنگی بیشتر دارد. سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و وزارت امور خارجه و وزارت  تعاون،کارو رفاه اجتماعی از جمله دستگاههایی هستند كه با توجه به حوزه‌ی اختیارات خود هر كدام به نوعی در این موضوع تصمیم‌گیرنده محسوب می‌شوند.اتفاقی که به نظر می رسددراستان فارس رخ نداده است.

1449 کلیک ها  پنج شنبه, 13 خرداد 1395 23:34
این مورد را ارزیابی کنید
(16 رای‌ها)
خرید بلیط هواپیما

6 نظرها

 • ناشناس یکشنبه, 16 خرداد 1395 22:55 ارسال شده توسط ناشناس

  جای تخریب از همون اول از یزدتون تعریف میکردین بهتر بود ??
  مشتری جمع میکنن ملت ?

  گزارش
 • سمیرا یکشنبه, 16 خرداد 1395 10:11 ارسال شده توسط سمیرا

  علی اقا برای شما منفعت داره که پشتیبانی میکنید ایا تا بحال بیماری داشتید که در نمازی بستری بشه ؟ و با رضایت از کادر درمان بیرون بیاد؟
  چرا خودتون یه سری به نمازی نمیزنید و از مردم سوال نمیکنید؟ که چه مشکلاتی دارند؟

  گزارش
 • علی شنبه, 15 خرداد 1395 18:37 ارسال شده توسط علی

  مطمعنا این متن رو هر کسی نوشته قصد و غرض داشته و سودی براش داشته ک این دروغا رو بگه

  گزارش
 • منصور شنبه, 15 خرداد 1395 09:59 ارسال شده توسط منصور

  از خداوند خواستارم مشرکین ملحدین و کافران را هم به نمازی هدایت ننمایید چونکه حق هیچ انسانی نیست

  گزارش
 • حسین شنبه, 15 خرداد 1395 08:00 ارسال شده توسط حسین

  قطب پزشکی بودن را نخواستیم
  امیدوارم روزی نرسد که برای درمان به اصفهان و یزد و تهران برویم

  گزارش
 • ناشناس جمعه, 14 خرداد 1395 22:51 ارسال شده توسط ناشناس

  سلام
  اقا شما مینویسید مگه خود دکتر ایمانیه فکر میکنید نمیدونه نمازی چه خبره؟نمازی از نامش مشخصه مرکز اموزشی هست یعنی مکان یادگیری هست نه درمان!

  گزارش

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

بالا