استفاده از ابزار هوشمند نظارتی برای اداره بهتر شهر/فرایند نظارت و کنترل هوشمندانه در بستر دستگاه‌ها و نهادها برای جلوگیری از فساد و تبعیض

استفاده از ابزار هوشمند نظارتی برای اداره بهتر شهر/فرایند نظارت و کنترل هوشمندانه در بستر دستگاه‌ها و نهادها برای جلوگیری از فساد و تبعیض
   
استفاده از ابزار هوشمند نظارتی برای اداره بهتر شهر/فرایند نظارت و کنترل هوشمندانه در بستر دستگاه‌ها و نهادها برای جلوگیری از فساد و تبعیض |||| ||||

از آنجایی که بسیاری از چالش‌ها و نارضایتی‌ها به دلیل کمبود نظارت و گاهی چشم پوشی و غفلت روی می‌دهد، باید فرایند نظارت و کنترل هوشمندانه را در بستر دستگاه‌ها و نهادها تقویت کرد.

 
به گزارش راستین آنلاین بهره‌برداری هوشمندانه از راهکارهای نوین می‌تواند چاره‌گشای بسیاری از مشکلات باشد. 
 
طی روزهای پیش رو، یک سامانه مهم در مدیریت شهری شیراز تحت عنوان PMIS به بهره‌برداری می‌رسد.
 
 با توجه به خیل عظیم نیروهای انسانی در شهرداری‌ها و تعدد پروژه‌های عمرانی و به دنبال آن بودجه‌ای که مجموعه‌های مدیریت شهری از آن بهره‌مند هستند، نیاز به یک سامانه هوشمند نظارتی در شهرداری‌ها ضروری به نظر می‌رسد.
 
 
 
 سامانه اطلاعات مدیریت پروژه یا به اختصار PMIS یک سامانه جامع است که نقطه آغازین آن مدیریت بودجه سالانه شهرداری بوده و پس از آن متره و برآورد و تخصیص اعتبار بر اساس ردیف‌های بودجه، مراحل انجام مناقصات و انتخاب مجری ذی صلاح را از طریق سامانه و بر بستر اینترنت انجام داده و پس از عقد قرارداد، کلیه عملیات عمرانی و کارگاهی در محیط سامانه از طریق داشبورهای مدیریتی و نظارتی مورد رصد و کنترل قرار می‌گیرد.
 
 از دستاوردهای این سامانه می‌توان به ساختار فرآیندی و اطلاعات سامانه‌ای آن اشاره کرد که مراحل یک پروژه را از آغاز تا پایان در پی داشته و می‌توان آن را به عنوان ویترین شیشه‌ای پروژه‌های شهرداری تفسیر کرد. 
 
ویژگی دیگر این سامانه، بهره‌گیری از GIS با ساختار دانش و هوش سازمانی است؛ به گونه‌ای که تایید صورت وضعیت‌های پروژه از طریق زیرسامانه GIS و مقایسه متره برآوردهای پروژه با احجام مکانی آن صورت می‌پذیرد. 
 
 این سامانه در سال 1397 در کمیسیون برنامه و بودجه، حقوقی و املاک شورای اسلامی شهر شیراز آغاز شد و پس از تشکیل کمیسیون هوشمندسازی و فناوری اطلاعات در این شورا در سال گذشته، به عنوان یکی از پروژه‌های شاخص این کمیسیون در دستور کار قرار گرفت و اجرای آن از طرف شورای شهر پیگیری شد.
 
استفاده از ابزار هوشمند نظارتی برای اداره بهتر شهر
 
رئیس شورای اسلامی شهر شیراز، اجرای پروژه PMIS را در جهت حفظ حقوق مردم و اداره بهتر شهر پر اهمیت ارزیابی می‌کند. 
 
سید عبدالرزاق موسوی با تاکید بر رعایت حقوق مردم و ضرورت در نظر گرفتن صلاح و صرفه شهر در اجرای پروژه‌های مختلف و همچنین حفظ اموال عمومی اظهار کرد: با اجرای این پروژه اهدافی چون مدیریت هزینه‌های شهرداری، حفظ و ارتقای کیفیت پروژه‌ها، یکپارچه سازی و استانداردسازی اطلاعات پروژه، دسترسی مدیران به وضعیت فیزیکی، زمانی و ریالی پروژه‌ها به صورت مستمر و مدیریت کردن تخصیص بوده، محقق خواهد شد. 
 
وی همچنین کمک به شفافیت اقدامات شهرداری، جلوگیری از فساد و تبعیض، ارزیابی عملکرد مدیران و پاسخگو کردن آنها را از دیگر اهداف این پروژه برشمرد و افزود: اجرای این پروژه در واقع در جهت حفظ حقوق مردم و اداره بهتر شهر است. 
 
موسوی اظهار داشت: امیدواریم با برنامه‌ریزی مدون در این زمینه و بهرهگیری از قابلیتهای سامانه مدیریت اطلاعات پروژه (PMIS) در آینده نیز شاهد بهرهبرداری از همه فازهای این پروژه باشیم.
 
 نظارت از طریق داشبوردهای مدیریتی
 
رئیس کمیسیون هوشمندسازی و فناوری اطلاعات شورای اسلامی شهر شیراز در این زمینه گفت: سامانه اطلاعات مدیریت پروژه یک سامانه جامع است که نقطه آغازین آن مدیریت بودجه سالانه شهرداری بوده و پس از برآورد و تخصیص اعتبار بر اساس ردیف‌های بودجه، مراحل انجام مناقصات و انتخاب مجری ذی‌صلاح را از طریق سامانه و بر بستر اینترنت انجام داده و پس از عقد قرارداد، همه عملیات عمرانی و کارگاهی در محیط سامانه از طریق داشبورهای مدیریتی و نظارتی مورد رصد و کنترل قرار می‌گیرد.
 
لیلا دودمان افزود: از دستاوردهای این سامانه می‌توان به ساختار فرآیندی و اطلاعات سامانه‌ای آن اشاره کرد که مراحل یک پروژه را از آغاز تا پایان در پی داشته و می‌توان آن را به عنوان ویترین شیشه‌ای پروژه‌های شهرداری تفسیر کرد.
 
به گفته این عضو شورای شهر شیراز، ویژگی دیگر این سامانه، بهره گیری از GIS با ساختار دانش و هوش سازمانی است به گونه‌ای که تایید صورت وضعیت‌های پروژه از طریق زیر سامانه GIS و مقایسه متره برآوردهای پروژه با احجام مکانی آن انجام می‌شود.
 
وی خاطرنشان کرد: این پروژه نرم افزاری دارای یازده زیرسامانه، بودجه، متره، مناقصه، تامین کنندگان، GIS ، قرارداد، کارگاه، انبار، اسناد، فهرست‌بها و داشبوردهای نظارتی و گزارش‌گیری است.
 
رئیس کمیسیون هوشمندسازی شورای شهر شیراز تصریح کرد: فرآیند استقرار سامانه pmis در حوزه‌های مختلف شهرداری با تاخیر روبه رو بوده و لازم است به سرعت همه اطلاعات پروژه‌های عمرانی شهرداری و صورت جلسات کارگاهی و صورت وضعیت‌های آن در این سامانه وارد شده تا امکان کنترل پروژه‌های شاخص شهرداری به وجود آمده و تا پیش از پایان دوره پنجم شورا به بهره‌برداری کامل برسد.
 
دودمان تاکید کرد: نظام تخصیص بودجه و ارتباط آن با چشم انداز و برنامه‌ها و رویکردهای شورا باید از طریق سامانه pmis به عنوان یک ابزار هوشمندسازی قابل کنترل و ارزیابی بوده و بتوان از طریق داشبوردهای نظارتی و گزارش‌گیری کمیسیون‌ها گزارش کمی پیشرفت هر کدام از ردیف‌های برنامه و بودجه و تخصیص اعتبار لازم و میزان عملکرد و هزینه‌کرد را کنترل کرد تا زمینه نظارت هوشمند شورا بر عملکرد شهرداری و نظارت هوشمند شهرداری برعملکرد پیمانکاران فراهم شود.
 
او افزود: همچنین در توسعه سامانه باید نقش نظارتی شهروند نیز در این سامانه تعریف شود تا شهروندان هم با رویکرد شفافیت و هوشمندسازی بتوانند در ادامه شعار نظارت هوشمند کمیسیون هوشمندسازی بر عملکرد شهرداری در اجرای پروژه‌ها نظارت همگانی و دقیق داشته باشند و به اجرای بهینه پروژه‌ها و شفافیت مالی آن تحقق بخشند.
 
رئیس کمیسیون هوشمندسازی شورای شهر شیراز، گفت: با توجه به اهمیت پروژه pmis برای کمیسیون هوشمندسازی و لزوم استقرار فوری آن در حوزه‌های مختلف شهرداری، باید برنامه استقرار کامل این پروژه به کمیسیون هوشمندسازی ارائه شود.
 
دودمان اظهار کرد: نظام مدیریت پروژه‌های شهرداری به منظور همسان سازی فرآیندی و امکان نظارت پذیری دقیق لازم است یکپارچه و در قالب یک سند راهبردی جامع تنظیم و به عنوان یک چارچوب استاندارد تدوین و به دوائر مختلف شهرداری ابلاغ شود.
 
 کاهش فساد، درآمد پایدار
 
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر شیراز نیز در زمینه فعالیت شهرداری در اجرای سامانه اطلاعات مدیریت پروژه، گفت: یکی از شعار‌های شورای پنجم کاهش فساد و دستیابی به درآمد پایدار بوده و در این زمینه اقدامات بسیار خوبی صورت پذیرفته است.
 
نوذر امامی توسعه و اجرای طرح شهرداری الکترونیک را از جمله اقدامات مهم در این زمینه برشمرد و اظهار کرد: در صددیم که هرچه سریع‌تر ارتباط حضوری مردم را با کارشناسان شهرداری کاهش دهیم تا بدین‌واسطه فساد نیز کاهش یابد.
وی با بیان اینکه شهرداری در صدور مجازی پروانه، پایان کار و استعلام‌ها موفق عمل کرده است، عنوان داشت: در برخی مناطق ممیزی GIS تا ۷۰ درصد پیش‌‌رفت داشته است؛ به ویژه در منطقه ۲، شهرداری الکترونیک با اعتباری مناسب در حال توسعه است و فرهنگ‌سازی برای این مهم به‌خصوص در دوران کنونی که مردم به دلیل شیوع ویروس کرونا به انجام امور به‌صورت الکترونیکی گرایش دارند، بهتر صورت می‌پذیرد.
 
نوذر امامی با بیان اینکه شهرداری در صدور مجازی پروانه، پایان کار و استعلام‌ها موفق عمل کرده است، عنوان داشت: ۹۷ درصد مراجعات شهروندان به شهرداری‌ برای کسب استعلام است و با تشکیل کمیسیون جدید هوشمندسازی و فناوری اطلاعات در شورای اسلامی شهر شیراز این موضوع به‌صورتی تخصصی در دست پیگیری است.
 
 رونمایی زودهنگام از سامانه در منطقه 7 
 
معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه هفت در این زمینه گفت: طرح جامع سامانه مدیریت اطلاعات پروژه (PMIS) پیش‌تر برای نخستین بار در شهرداری شیراز و در منطقه هفت اجرایی شد.
به گفته مظفری، با توجه به آماده بودن برخی از زیرسامانه‌های این سامانه از جمله زیرسامانه متره و برآورد، این سامانه چندی پیش در منطقه 7 شیراز رونمایی شده است و جلسه آموزشی نیز در این خصوص با حضور رئیس گروه بودجه، عدالت کارشناس برنامه‌ریزی و کنترل پروژه و کارشناسان مربوطه برگزار شد.
 
به هرحال در شرایطی که طبق اعلام مسؤولان فرآیند استقرار سامانه مهم pmis در حوزه‌های مختلف شهرداری به دلایل متعدد با قدری تاخیر از این هفته به اجرا درمی‌آمد اما به دلیل اهمیت این پروژه لازم است به سرعت تمامی اطلاعات پروژه‌های عمرانی شهرداری در این سامانه وارد شده تا امکان کنترل پروژه‌های شاخص شهرداری به وجود آید و همچنین بر پایه رویکرد شفافیت و نظارت همگانی شورای پنجم شیراز، شهروندان هم بتوانند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، بر عملکرد شهرداری در اجرای پروژه‌ها نظارتی دقیق و مرحله به مرحله داشته باشند و به اجرای بهینه پروژه‌ها و شفافیت مالی در مدیریت شهرشان کمک کنند.
انتهای پیام /  منصوره خسروبیگ
317 کلیک ها  سه شنبه, 28 بهمن 1399 16:44
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

نظر دادن

لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «راستین آنلاین» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.

بالا