گزارش نظر

شهر شیراز در زمان تصدی آقای مهندس پاک فطرت پیشرفتهای بسیار زیادی را به چشم خود دید .
ساخت پلهای غیر همسطح در نقاط کلیدی شهر ، ساخت پارکها و تفرجگاه های زیبا و بزرگ ، ساخت پارکینگهای مختلف ، اصلاحات ترافیکی خیابانهای اصلی و غیره
خیلی بی انصافی می خواد که برخی این همه فعالیتها رو به بهانه مسائلی مثل هزینه زیاد برای شهرداری نادیده بگیرند
اگر نیم نگاهی به عملکرد برخی سلفی بگیران امروزی که در دوره های پیش شهردار بودند بیندازیم و سوابق عملکرد آنها را در دیگر پستهای مهم و کلیدی دیگر مورد بررسی و کنکاش قرار دهیم متوجه خواهیم شد که جناب آقای پاک فطرت کارهای آن دوستان را که باید در دهه های قبل انجام میشد به مرحله عمل رساندند و گویا آن آقایان در سمتهای گوناگون در حال استراحت بوده اند !
واقعا از شما متشکرم و خسته نباشید آقای پاک فطرت
امیدوارم سیاسی بازیها در منصب شهرداری جدید مانع ادامه راه شما نشود