اتهام اعتماد مسئولين متفكر كشور به آمريكا دروغی بزرگ است

اتهام اعتماد مسئولين متفكر كشور به آمريكا دروغی بزرگ است
سیدمحمدعلی افشانی
  • استاندار فارس با بیان اینکه ورود آمريكا به ايران با خيانت بود و از خيانت هم دست برنخواهد داشت گفت: اتهام اعتماد مسئولين متفكر كشور به آمريكا دروغی بزرگ است.

راستین آنلاین:سیدمحمد علی افشانی که امروزیکشنبه 16آذرو به مناسبت روزروزدانشجو درمجتمع خدمات رفاهی دانشگاه شیراز سخن می گفت،افزود:كساني كه آمريكا را مي شناسند به آن اعتماد نمي كنند؛ ماهيت آمريكا تغيير نمي كند و ماندگار است؛ ولي گاهي بايد از ظرفيت هاي خود در دنياي امروز استفاده كنيم كه اين به معناي اعتماد به آمريكا نيست.

وی با بیان این که اگر امروز در کشور سخن از پیشرفت علمی و ترقی و توسعه می شود به پاس خون کسانی است که برای رسیدن به این نقاط افتخارآمیز جان خود را فدا کردند، گفت: 16آذر، روز دانشجو، افتخارآمیزترین روز در تاریخ ایران و مصادف با شهادت سه تن از پاک ترین فرزندان این سرزمین است و هرگز فراموش نخواهد شد.

افشانی  اظهار داشت: روح سه شهيد روز 16 آذر همواره در دانشگاه شاهد است تا به كساني كه به دانشگاه مي آيند بياموزند و به كساني كه مي روند توصيه كنند كه استقلال و آزادي را در سرزمين ايران قدر بدانيد.

استاندارفارس با بيان اين كه اگر روز 16 آذر در ايران ايجاد نمي شد معلوم نبود ما مسير استقلال و آزادي را طي مي كرديم و به احتمال زياد طي نمي كرديم، افزود: اين كشور تا مشروطه مبارزه كرد؛ مشروطه را خلق كرد؛ اما مشروطه با يك كودتا از بين رفت و كسي بر سر كار آمد كه متملقان او را اعلي حضرت و قدر شوكت خطاب مي كردند و فكر مي كرد اين چاپلوسان كه او را تمجيد مي كنند در روز گرفتاري كنار او خواهد بود؛ به همين دليل بيستم شهريور وقتي از ايران رفت هيچ كس براي او دلتنگ نشد.

افشانی با بيان تاريخچه اي از رويدادهاي تاريخ معاصر ايران و حوادث منتهي به روز 16 آذر، ادامه داد: آمريكا و انگلستان متحد و با نيرنگ، تمام قدرت شان را تجميع كردند تا ملي كردن صنعت نفت در ايران را حذف كنند تا به تجربه اي براي ساير كشورهاي منطقه تبديل نشود و آن ها تلاش نكنند صنايع خود را ملي كنند.

وی با اشاره به اين كه آمريكا و انگلستان ابتدا بر ابزار سياست تكيه كردند و تلاش كردند با استفاده از شخص شاه و مجلس، دولت دكتر مصدق را ساقط كنند و اين كار را در سال 1331 انجام دادند؛ اما با قيام 30 تير 1331 متوجه شدند تنها با كودتا مي توانند اين كار را انجام دهند.

افشانی گفت: يكي از مورخاني كه وقت فراواني گذاشته است و همه مدارك را به خوبي تاليف كرد و كتابش در يك سال گذشته شش بار تجديد چاپ شد مي گويد عبور دادن شتر از سوراخ سوزن آسان تر از دسترسي به بايگاني سازمان سيا وM.I6  براي بررسي كودتاي 28 مرداد 32 است.

استاندار فارس با بيان اين كه بسياري تصور مي كنند كودتاي 28 مرداد آني صورت گرفت، گفت: دقيقا از روز 30 تير تصميم گرفتند كودتا را صورت دهند؛ بعد از تعطيلي سفارت انگلستان و خروج كاركنانش از ايران، از آن تاريخ سفارت آمريكا  كه 52 نفر نيرو داشت مسئوليت كار سفارت خانه هاي انگلستان و روسيه را بر عهده گرفت.

استاندار فارس با اشاره به اين كه آمريكا در عين خباثت در حالي كه خود را در ظاهر طرفدار ملي شدن صنعت نفت نشان مي داد براي شكست آن تلاش مي كرد، افزود: آن ها همه چيز خود را جمع كردند؛ گماشتگان خائن انگليس در ايران و جاسوسان آن ها در 150 سال قبل از آن براي شناسايي عواملشان و قدرت مالي و نظامي آمريكا كنار هم قرار گرفتند؛ اولين جلسه در فروردين در واشنگتن تشكيل، در ارديبهشت ماه در پايگاه نظامي انگلستان در قبرس آن طرح بررسي شد، مجددا خردادماه در بيروت طرح بررسي نهايي شد. 11 تيرماه همان سال به امضاي وزراي خارجه دو كشور رسيد و نهايتا در 21 تير به امضاي آيزنهاور و چرچيل به صورت هم زمان رسيد و براي اجرا با مسئوليت روزولت، ابلاغ شد.

وي با بيان اين كه آمريكا در حالي كه وانمود مي كرد حامي دولت دكتر مصدق است اما همه برنامه كودتا دست آمريكا بود زيرا انگلستان قدرتي نداشت، گفت: بعد از اين كه گاندي در سال هاي 1347 و 1348 به پيروزي رسيد، ديگر قدرت استعماري انگلستان به پايان رسيده بود؛ اين آمريكا بود كه آن ها را نجات داد.

استاندار فارس با اشاره به اين كه آمريكا و انگلستان به صورت جمعي كودتا را شروع كردند، افزود: ابتدا كودتا در روز 24 تيرماه شكست خورد اما يك اشتباه مهلك دكتر مصدق كرد و آن اين كه هندرسون سفير آمريكا كه براي اين كه نشان دهد با كودتا بي ارتباط است به بيروت رفته بود با اولين پرواز به ايران برگشت و بلافاصله به ديدار دكتر مصدق رفت و گفت اگر جمعيت از خيابان ها بيرون نروند همه آمريكايي ها را از ايران خارج خواهيم كرد و اينجا بود كه شعبان بي مخ ها و فواحش و خائنين مدعي باعث شدند كودتا به سرانجام برسد.

افشاني با توصيه به دانشجويان براي خواندن روايت شهيد چمران از كودتاي 28 مرداد، گفت: شايد بهترين روايت را شهيد چمران داشته است زيرا در آن زمان دانشجوي دانشكده فني دانشگاه تهران بود.

وي از قول شهيد چمران ادامه داد: روز 14 آذر زاهدي به عنوان گماشته انگلستان براي انجام كودتا اعلام كرد دوباره انگليسي ها  بر مي گردند؛ 15 آذر، بازار و دانشگاه تظاهرات وسيعي به را ه انداختند؛ سقف قسمي از بازار را فرو ريختند؛ مي خواستند وانمود كنند كه مردم نمي توانند حركتي داشته باشند و زور بر خرد پيروز است.

استاندار فارس از قول شهيد چمران افزود: با وجود اين كه دانشجويان تمام تلاش خود را كردند كه درگيري ايجاد نشود زيرا از گارد دانشگاه شنيده بودند كه دانشجويي بايد شقه شود و بر سر ورودي دانشگاه آويخته شود تا كسي ديگر هوس مبارزه با انگلستان و آمريكا نكنند؛ اما چون آن ها به دنبال بهانه بودند اين اتفاق افتاد.

وي گفت: در زماني كه مي خواستند براي هميشه آزادگي و استقلال را دفن كنند دانشجويان شهيد با اقدام خويش پرچمي را برافراشتند كه تا زمان برچيده شدن رژيم شاهنشاهي، بر زمين گذاشته نشد.

افشاني در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اين كه دستيابي به آخرين دستاوردهاي علمي لازمه استقلال كشور و پژوهش و تحقيق لازمه توسعه و پيشرفت است، افزود: در عين حال كه دولت بايد بيشترين توجه را به پژوهش و  تحقيق داشته باشد؛ نبايد همه چيز را بر عهده دولت بگذاريم و بخش خصوصي نيز در اين زمينه بايد كوشا باشد.

وي با بيان اين كه هفته پژوهش فرصتي براي قدرداني از همه كساني است كه در اين زمينه تلاش كرده اند، گفت: اين افراد انسان هاي بزرگي هستند كه احساس مسئوليت اجتماعي دارند و ماندگار خواهند شد.

استاندار فارس تاكيد كرد: تحقيق و پژوهش نبايد در حوزه هايي كه نتيجه آن يك جسم فيزيكي مي شود خلاصه شود؛ بلكه تحقيق و توسعه در زمينه هاي اجتماعي ضروري تر است.

افشاني با اشاره به اين كه سرمايه هاي هر كشور به سه بخش سرمايه هاي فيزيكي، سرمايه هاي انساني و سرمايه هاي اجتماعي تقسيم مي شود، اظهار داشت: مهم ترين سرمايه هر كشور سرمايه اجتماعي است كه شاخص آن اعتماد مردم به يگديگر، اعتماد مردم به مسئولين و اعتماد مسئولين به مردم است.

وي با بيان اين كه تحقيقات در حوزه هاي اجتماعي بسيار ضروري و كارساز است و نتايج آن ها نيز ملموس و عملي خواهد بود، گفت: تحقيقات را بايد از آزمايشگاه به كارگاه ببريم و در نتيجه كالايي به دست بيايد كه فيزيكي نيست بلكه مشكلي را از جامعه حل مي كند.

استاندار فارس با تاكيد بر اين كه بدون تحقيق و پژوهش توسعه محال بوده و مهم ترين عامل و پايه توسعه پايدار و موتور پيش برنده توسعه، تحقيق و پژوهش است، افزود: محقق تنها زماني موفق خواهد شد كه به يكي از نيازهاي جامعه پاسخ دهد؛ در غير اين صورت كارساز نخواهد بود.

افشاني با بيان اين كه بايد به دانشگاه شيراز و دانشگاه هاي استان فارس تعصب داشته باشيم تا پيشرفت كنند؛ زيرا فرزندان ما در اين دانشگاه تربيت مي شوند، ادامه داد: معنا ندارد كه قراردادهاي خود را با نيروهايي خارج از دانشگاه هاي خود و نيروهاي توانمند تربيت شده در اين دانشگاه ها منعقد كنيم؛ بايد با همين دانشگاه ها به ويژه دانشگاه شيراز كه در سطح كشور كم نظير است كار كنيم و به آن ها تعصب داشته باشيم.

وي با بيان اين كه با توجه بيشتر به تحقيق و توسعه كار بزرگ تري انجام مي دهيم كه امروز متوجه آن نيستيم و آن جلوگيري از خروج متفكران جوان كشور است كه به دليل نبود فضاي علمي و تحقيقاتي، حتي با وجود داشتن درآمد، كشور را ترك مي كنند، اظهار داشت: اگر به اين قشر توجه كنيم و به آينده كشور بينديشيم تا فردا دچار بحران نشويم، بايد زمينه هاي ماندن آن ها را در كشور به عنوان مهم ترين سرمايه هاي كشور فراهم كنيم كه اين جز با توجه به علم ميسر نيست و توجه به علم تنها با توجه به عالم ميسر است.

استاندار فارس با اشاره به اين كه مهم ترين ابزار تحقيق و توسعه دسترسي به اطلاعات و دانش پايه بوده و لازمه آن دسترسي به ابزار اينترنت است، تصريح كرد: محققان مانند غواص در اين درياي اطلاعات غوطه مي خورند و كسي در اين عرصه پيروز است كه سرعت بالاتري در دسترسي به اطلاعات داشته باشد؛ بنابراين بايد بدون نگراني تلاش كنيم كه سرعت بالاتري براي دسترسي به اطلاعات ايجاد كنيم.

استاندار فارس با بيان اين كه يكي از  شاخص هاي توسعه در همه زمينه ها سرعت است، تصريح كرد: هر كشوري سرعت بالاتري در همه زمينه ها دارد، توسعه يافته تر است.

وي با اشاره به اين كه تجربه بشري و مطالعات نشان مي دهد كه بدون آزادي هيچ توسعه اي محقق نخواهد شد، افزود: در قرون وسطي كه علم محدود و انديشه مقيد بود هيچ پيشرفتي حاصل نشد؛ با بروز آزادي دستاوردهاي بشري يكي پس از ديگري به دست آمدند؛ بدون آزادي حتي علم هم توسعه پيدا نمي كند.

استاندار فارس افزود: فعاليت علمي و پژوهشي صبر، حوصله و تلاش مي خواهد.

افشاني با بيان اين كه وضعيت استان فارس در زمينه علمي و پژوهشي نسبتاً مطلوب است، گفت: در يك سال گذشته 51 شركت دانش بنيان استان در معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري به تانيد رسيد و موافقت نامه اي براي مشاركت و حمايت بيشتر از محققان استان منعقد شد.

وي با تاكيد بر اين كه بايد در عمل و نه در گفتار حمايت جدي خود را از تحقيق و پژوهش بيشتر كنيم تا آينده از آن ما باشد، اعلام كرد: فارس در حوزه پژوهش بعنوان يكي از سه استان برتر كشور انتخاب شده است كه نتيجه كوشش همه تلاش گران اين عرصه است.

گفتني است در اين مراسم با حضور استاندار فارس از پژوهشگران برتر دانشگاه و مراكز علمي و پژوهشي، دستگاه هاي اجرايي و شركت هاي دانش بنيان تقدير به عمل آمد.

218 کلیک ها  سه شنبه, 16 آذر 1395 20:39
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
خرید بلیط هواپیما

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

بالا