آیا سنگ اندازی های پشت پرده مانع ازفعالیت یک انجمن صنفی می شود؟

آیا سنگ اندازی های پشت پرده مانع ازفعالیت یک انجمن صنفی می شود؟
سهراب مختاری-محمودشبان سروستانی-بهزادمریدی
  • براساس ماده 131 قانون کار و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران، کارگران مشمول قانون کار می توانند مبادرت به تشکیل انجمن صنفی کنند.اینگونه انجمن ها غیر سیاسی و با هدف تامین منافع صنفی تشکیل می شود.
تشکیل انجمن صنفی خبرنگاران فارس اسیرکاغذ بازی های اداری

راستین آنلاین- کوشش در جهت استیفای حقوق و خواست های مشروع و قانونی اعضاء، همکاری در جهت تاسیس و تقویت شرکت های تعاونی ، صندوق قرض الحسنه ، همچنین تلاش در جهت تامین امکانات رفاهی اعضاء با رعایت مقررات، همکاری با وزارت تعاون ،کارورفاه اجتماعی در جهت شناخت مشکلات کارگری و اجرای قانون کار و... از جمله وظایف و حقوقی است که قانون گذار برای اینگونه انجمن ها درنظرگرفته است.

انجمن صنفی کارگری خبرنگاران فارس نیز که یک انجمن درشرف تاسیس است تشکلی صنفی است که با رعایت قانون تشکیل انجمن های صنفی زیرمجموعه وزارت تعاون ،کارو رفاه اجتماعی اقدام به تهیه اساسنامه و تشکیل جلسه جهت انتخاب هیات مدیره خود کرده است.

اما باگذشت حدود 5 ماه ازبرگزاری انتخابات این انجمن ، مراحل تایید و صدور پروانه فعالیت این انجمن توسط اداره کل تعاون،کارو رفاه اجتماعی استان فارس درخم کوچه اول تشکیل  باقی مانده است.

تمام مراحل اجرایی با راهنمایی کارشناسان اداره کل تعاون ،کارو رفاه اجتماعی پیش رفت

یکی از اعضای  هیات مؤسس این انجمن صنفی با تشریح مراحل تشکیل انجمن صنفی خبرنگاران فارس می گوید: ارسال تقاضانامه تأسیس، درج آگهی تأسیس در یکی از روزنامه ها، تنظیم پیش نویس اساسنامه مطابق مقررات، دعوت و برگزاری مجمع عمومی، ارائه مدارک جهت ثبت انجمن صنفی و درج آگهی انجام انتخابات و ثبت انجمن صنفی در روزنامه کثیرالانتشار ازجمله مواردی بود که هیات مؤسس قدم به قدم با هماهنگی و راهنمایی کارشناسان اداره کل تعاون،کارو رفاه اجتماعی استان فارس انجام دادند.

محمودشبان سروستانی بابیان اینکه پیش از انتخابات  تمام این موارد و پیش نیاز های برگزاری انتخابات با کارشناسان این اداره کل  موردبررسی نهایی قرارگرفته است می افزاید:با هدف رفع هرگونه شبهه احتمالی در خصوص برگزاری این انتخابات اسامی شرکت کنندگان در نخستین مجمع عمومی با تایید اداره مطبوعات اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان و با حضور رئیس این اداره درجلسه مجمع عمومی و انتخابات مورد بررسی و تایید قرارگرفت.

وی درخصوص برگزاری انتخابات این انجمن صنفی نیز می گوید:انتخابات برای معرفی سه نفر عضو هیات رئیسه ویک نفر بازرس تحت نظارت کارشناس اداره تعاون،کارو رفاه اجتماعی استان ونماینده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان برگزارو نتیجه به صورت علنی به اطلاع حاضران درجلسه رسید.

شبان سروستانی با ابراز تعجب از رفتارغیرحرفه ای  تعداد اندکی از افراد حاضردرجلسه  که پس از اعلام نتیجه انتخابات و امضاء صورتجلسه  قصد زیر سئوال بردن یک اتفاق دموکراتیک آنهم  درحوزه ای که خود مدعی لزوم ساختن جامعه ای براساس دموکراسی و مردم سالاری دارد را دارند، معتقد است برخی دست ها که منافع خود را با تشکیل این انجمن درخطر می بینند درمسیر تشکیل این انجمن سنگ اندازی می کنند.

وی اعلام یکی دو ایراد ازسوی اداره تعاون،کارو رفاه اجتماعی شهرستان شیراز به روند تشکیل این انجمن را درحالیکه تمام مراحل تشکیل این انجمن تحت نظارت کارشناسان اداره کل تعاون ،کارو رفاه اجتماعی استان انجام شده است مورد نقد قرارمی دهد و می گوید:درطول یکی دو ماه اخیر تمام ایراداتی که توسط این اداره به روند تشکیل انجمن وارد شده بودمورد بررسی و مرتفع گردیده است.

شبان سروستانی  لزوم زیرپوشش بیمه بودن فعالان رسانه استان فارس برای تشکیل این انجمن را به بهانه تراشی شبیه می داند و می گوید:اساسا یکی  از اهداف تشکیل این انجمن ساماندهی وضعیت بیمه و حقوق دستمزد خبرنگاران به عنوان یک مطالبه صنفی است.

وی برخی شیطنت ها ی سیاسی را درسنگلاخ شدن مسیر تشکیل این انجمن بی تاثیرنمی داند و می گوید:درحالیکه یکی از اهداف اصلی این انجمن آلوده نشدن به مسائل سیاسی است،برخی سیاسیون با درخطردیدن منافع خود وپس از عدم کسب توفیق درانتخابات این مجمع اقدام به سنگ اندازی در روند تشکیل این انجمن صنفی کردند.

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی پاسخ استعلام ما را نداده است

درحالیکه درخواست هیات مؤسس این انجمن ازاستاندارفارس و یکی ازنمایندگان مردم شیراز برای تسریع درراه اندازی انجمن صنفی خبرنگاران استان فارس،مدیرکل اداره تعاون،کارو فاه اجتماعی استان را واداربه واکنش دراین خصوص کرده است،مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس ادعای سهراب مختاری مبنی بر عدم پاسخگویی به مکاتبات اداره کل تعاون،کارو رفاه اجتماعی استان را توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رد می کند.

اما مختاری با ارسال تصویرنامه ای  که مخاطب آن مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی است برای یکی ازنمایندگان مردم شیرازدرمجلس شورای اسلامی برادعای خود مبنی بر مکاتبه با اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی  و عدم پاسخگویی این اداره کل درخصوص انجمن صنفی خبرنگاران فارس تاکید و پافشاری می کند.

هیچ نامه ای از اداره کار به دست ما نرسیده است

اما بهزاد مریدی بازهم دریافت نامه از سوی اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان رارد می کند.

وی پس از اطلاع از محتوای این نامه که درآن از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خواسته شده تا لیست کامل فعالان رسانه ای استان و گستره جغرافیایی فعالیت آنها را دراختیار اداره تعاون،کارورفاه اجتماعی قراردهد می گوید:«ما این اطلاعات را در اختیار هیچ اداره ای قرار نمی دهیم اما اگر اداره کار از ما درخصوص حاضرین درانتخابات انجمن صنفی خبرنگاران استعلام بگیردبا آنها همکاری می کنیم.»

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس بابیان اینکه   نباید درمسیر راه اندازی این انجمن و انجمن های مشابه درحوزه های دیگر سنگ اندازی کردمی افزاید:انجمن صنفی خبرنگاران جای کسی را تنگ نمی کند.

مریدی تشکیل انجمن صنفی کارگری را جزو وظایف اداره فرهنگ و ارشاد نمی داند ولی درعین حال می گوید: حضور انجمن‌های مختلف در برگزاری برنامه‌های مختلف فرهنگی و هنری تحولی بزرگ درراستای اجرای اقتصاد مقاومتی درحوزه هنراست.

 وی  با توصیه خبرنگاران مبنی بر تلاش برای به سرانجام رسیدن تشکیل این انجمن می گوید: معتقدهستم که این برون‌سپاری سبب کاهش هزینه‌ها و بهتر برگزار شدن برنامه‌ها می‌شود و به همین دلیل ازهیات مؤسس این انجمن می خواهم تا  که راه‌اندازی انجمن صنفی خبرنگاران را با وجود همه مانع‌تراشی‌ها و سختی‌ها دنبال کند.

درهرحال باید منتظرماند و دید انتخاباتی که 15 اردیبهشت سال جاری تحت نظارت نماینده اداره کل تعاون ،کارو فاه اجتماعی انجام شده است چه زمانی توسط این اداره کل مورد تایید نهایی قرارمی گیرد.اتفاقی که شاید لازم باشد استاندارفارس بیش ازگذشته و شخصا آن را دنبال کند.

.

309 کلیک ها  شنبه, 03 مهر 1395 12:10
این مورد را ارزیابی کنید
(2 رای‌ها)
خرید بلیط هواپیما

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

بالا