• یک فعال بین المللی محیط زیست مطرح کرد:

رتبه اول فرونشست زمین درجهان همچنان متعلق به فارس است

رتبه اول فرونشست زمین درجهان همچنان متعلق به فارس است
   
رتبه اول فرونشست زمین درجهان همچنان متعلق به فارس است |||| ||||

فعال مطرح محیط زیست وکویرشناس مشهورایرانی ازعنوان مقام اولی فارس در جهان درزمینه فرونشست زمین خبرداد. 

 
 
به گزارش راستین آنلاین محمددرویش که برای حضوردرتورسه روزه وتخصصی ارسنجان گردی وتالاب پژوهی به فارس سفرکرده بود،به مجموعه های جهانی فارس ازجمله پارسه وپاسارگاد(تخت جمشید،مقبره کورش،نقش رستم و...)هم سری زد.
 
 
وی درحاشیه بازدیدخوددراین فضاهای تاریخی به خبرنگار ما اظهارداشت:فارس به دلیل خشک شدن تالاب‌هایش بویژه دو تالاب معروف بختگان وپریشان در معرض جدی هجوم ریزگردها و افزایش سرطان خون قرار گرفته است.
 
 
وی گفت:خششکسالیهای پی درپی و برداشت بی رویه چاه،تلمبه های روستایی ازمنابع اب های زیرزمینی دردشتهای ارسنجان و خرامه و فسا،جهرم،داراب،استهبان و...باعث نابودی تالابهای زیبا ودریاچه های مهم این استان شده و فارس  امروز به کانون مهم فرسایشهای بادی جنوب ایران تبدیل شده و غم انگیزتر آنکه هیچ گروه جدی ومطالبه گریاجنبشی خود جوش و مردمی و تحول خواه درحوزه محیط زیست و احیای دریاچه های استان در سطح مدارس، دانشگاهها،شوراهاوتشکلهای به اصطلاح حامی طبیعت وتالابها درشیرازو استان فارس برای مقابله یابررسی علل نابودی دریاچه هاو زیستگاههای جانوری و...وجودندارد.
 
 
مدیرکل سابق مشارکت های مردمی سازمان محیط زیست کشور گفت:فارس می‌تواند ایران‌بانان بزرگی رابویژه درحوزه حفظ اماکنی مثل مجموعه های تاریخی وتالابهاو دریاچه ها تربیت کرده واموزش یاپرورش دهد .
 
 
نگاه به ارزشهای محیط زیست همانند برخی ارزشهای والای زندگی است كه نمیتوان برسر آنها معامله کرد. 
 
 
این کنشگرملی محیط زیست با بیان اینکه در هیچ استانی از کشورجزفارس ۱۸ منطقه حفاظت شده و این همه تنوع اقلیمی   سراغ نداریم، یاد ودآورشد:چنین تنوعی نیازمندمردم و جوانان عاشق ودلباختگانی است که قدر این نعمتها رادرکنارمراکزمهم تولیدثروت واشتغال همچو ن تخت جمشید،نقش رستم و پاسارگاد بدانند ودرحفظ ونگاهبانی واحیای انهابکوشند. 
 
این فعال محیط زیست گفت:متهم ردیف اول در زمینه بحران آب، فرسایش خاک واز بین رفتن تالابهاسوء مدیریتها است و باتوجه به ركوردداری فارس دربحرانهای مختلف طبیعی وغیر طبیعی ازجمله خشکسالیها و فرونشست زمینهااز این موضوع نباید غافل شده یابه راحتی گذشت.
 
این چهره نامدارکویرنوردی وکویرشناسی در ادامه خاطرنشان کرد:نشست زمین در دو شهرستان فساوجهرم دراستان فارس با ۵۴ سانتی مترعمق همچنان درحال پیش روی است و تاسف بار اینکه این نشست ها را در كهن ترین زاد بوم تاریخ ایران؛دردشت های مرودشت و پاسارگادودرمجموعه های تاریخ ایران وجهان مثل نقش رستم وتخت جمشیدوپاسارگاد و ارسنجان نیزشاهد هستیم.
 
درویش عنوان كرد:یکی ازبزرگترین فروچاله های فارس در ایج استهبان اتفاق افتاده كه با توجه به وجودتعددمناطق حفاظت شده و پارك جنگلی كه نشان دهنده پتانسیل بالای استان فارس است و صبغه فرهنگی و مذهبی این استان شایسته نیست كه فارس این وضعیت را داشته باشد.
 
 
اودرادامه با بیان اینکه  همه بحران ها ازجمله خشکسالی ها،بی آبی ها،و...قابل کنترل شدن است  افزود:متاسفانه هنوزبه بهانه خودکفایی دربرخی از محصولات کشاورزی ازجمله گندم انهم بااین اب نداشه به کشت برنج وگندم و هندوانه وگوجه فرنگی و محصولات نیازمند اب فراوان دربالادست دریاچه هاوتالابهاو... میپردارندوجشنهای خود كفایی فلان محصول باغی وزراعی مثل گندم و... رابرگزار میکنیم.
 
 
این مقام مستعفی ازسازمان محیط زیست کشور دربخش دیگری ازسخنان خوداظهار داشت:نگاه به ارزشهای محیط زیست همانند برخی ارزشهای والای زندگی است كه نمیتوان برسر آنها معامله کرد.
 
طبق قوانین ملی و بین المللی هرگونه دخل و تصرف در حریم آثار جهانی ممنوع است.
 
 
وی گفت: باتوجه به اینكه جز ۵ كشورنخست جهان ازنظرجاذبه های گردشگر ی هستیم اماازنظر درآمدهای حاصل از گردشگری در آخرین رتبه هاقرار داریم وبه راستی چرابایددر چنین وضعی قراربگیریم؟به همین تخت جمشید یا پارسه که نام یکی از شهرهای باستانی ایران است و طی سالیان سال وشاید قرنها پایتخت باشکوه وتشریفاتی پادشاهان هخامنشی ایران بوده چقدرتوجه ورسیدگی میگردد؟!
 
 
درویش تاکیدکرد:باورکنیدوجودهمین فرو چاله ها برای بلعیدن 2500سال تاریخ تخت جمشیدکافیست.زمین دراطراف پایتخت هخامنشی ها دهان باز کرده و آژیر قرمز برای حضور گردشگران بعدازکرونا در آنجا به صدا درآمده است ومن نمیدانم چرابرخی بی خیال وبی تفاوت این موضوعات به این مهمی اند؟!وجودانبوه چاه های غیرمجازوفروچاله هاو این نشست زمینهادر محدوده اثارتاریخی،حریم درجه یک ودرجه دو تخت جمشید زیبا به چه معناست؟درحالی که یکی از قوانین یونسکو برای ثبت جهانی آثار در فهرست خود،حفظ حریم آثار است.
 
 
نماینده  ایران درکمیته محیط زیست جهانی یونسکوتصریح کرد:طبق قوانین ملی و بین المللی هرگونه دخل و تصرف در حریم آثار جهانی بویژه حریم درجه یک و دو ممنوع است.ضمن قدر دانی ازتلاشهای ارزنده جناب دکترفدایی وهمکارانشان در مدیریت مجمو عه های جهانی پارسه وپاسارگادبایدگفت که وضعیت نگاهداری تخت جمشیدبه دلیل کمبودنیروهاوعدم اختصاص اعتبارات کافی به این مجموعه ها همچنان نامناسب بوده ومقصر این موضوع نه یک فردومدیرخاص بلکه همه ماهستیم که به ان توجه کافی نداریم. چند سال پیش شکافهای مختلفی تنها در قسمت شرقی این بنای عظیم هخامنشی به وجود آمده بوداما در این سفروپس ازمدتهاشاهدان بودم که خیز آنها بیشتر شده و در شرق، غرب و جنوب تخت جمشید هم نشانه هایی ازشکافهای زمین دیده میشود. 
 
 
درویش گفت:ازدیدگاه اینجانب بعنوان کمترین کارشناس در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی بیش از هرچیز مرگ دشتی مثل مرودشت را که تخت جمشید ونقش رستم ونقش رجب و شهر تاریخی استخرو...را در دل خود دارد،به سرعت نزدیک میکندهمین  برداشت های بیش از حد ازاب های زیرزمینی به بهانه خودکفایی در گندم،در طی  25 سال اخیراست که این شهر ستان واستان رابزرگترین تولیدکننده گندم در بین 31 استان کشور قرارداده است.
 
 
اوتاکیدکرد:دیگر هیچ نیرویی نمی تواند در برابر فرآیند ویرانگر نشست زمین بایستد.آن زمان که تعداد سدهای حوضه آبخیز کر و سیوند رابیش ازظرفیت نیازساختیم و علاوه بر درودزن،سد های ملاصدرا و سیوند را هم ساختیم بختگان را هم نابود کردیم،باید به فکروقوع این بحران می افتادیم! با وجود این ، وسعت شالیکاری ها در کامفیروزرااز سی هزار هکتار به بیش از 130 هزار هکتاردراوج بی ابی هاوخشکسالی ها افزایش دادیم!
 
 
وی یک عزم ملی ومحلی جدید را ضروری ترین برنامه برای نجات دشت مرودشت وآثار شاخص هخامنشی دراین دشت می داندو اضافه میکند:وزارت نیرو باید کاری انجام بدهد تا راهی برای کنترل استحصال آب در این منطقه پیدا کند. بحران های زیست محیطی زیادی در گذشته به وجود آمده وهیچ برنامه ای برای رفع آنها انجام نگرفته است. 
 
 
سدسازی های غیراصولی،چاههای غیرمجازوکشتهای محصولات غرق آبی مثل برنج به اثارتاریخی فارس خصوصا مرودشت لطمه زد
 
 
درویش از نشست زمین در دامنه شرقی کوه رحمت وحوالی ایوان قدمگاه درتوابع ارسنجان خبر می دهد ومیگوید:دامنه کوه رحمت و در جانب شرقی صفه کوه تخت جمشید بناهای خشتی موسوم به خزانه داریوش قرارگرفته است. تخت جمشید زنگ هشدار را برای پاسارگاد به صدا درآورد وانگونه که جناب دکتر حمید فدایی مدیر پایگاه میراث جهانی پاسارگادهم سابق براین اظهارداشته اند،نشست زمین بیشتر خود را در تخت جمشید نشان داده و مشکل در پاسارگاد به عیانی پایتخت هخامنشیان نیست. نشست زمین در دشت مرودشت  به دلیل پایین آمدن سطح آب های زیر زمینی است وبدون شک این زنگ خطری است که آب چاه ها را رصد کنیم.
 
 
 او با بیان اینکه خشکسالی و پایین آمدن سطح آبهای زیرزمینی، پاسارگاد را هم دچار مشکل کرد می گوید: «ما نیازمند پایش هستیم.» البته دکتر فدایی هم  درجایی خوانده ام که اظهار داشته اند:ما الان حتی یک نقشه از چاه های مجازوغیرمجاز منطقه مرودشت واطراف را در اختیار نداریم. همچنین او چاه های حفر شده در عرصه و حریم پاسارگاد را متعلق به گذشته میداند و می گوید:الان مجوز حفر چاه جدید نمیدهند.
 
 
این فعال محیط زیست گفت:تَرَک ها بیش از آنکه فروچاله ها را به جان تخت جمشید بیندازند، برای نقش رستم خط و نشان کشیده اند اما کمتر کسی به آنها توجه کرده است. این خیزش ابتدا بدنه کوه نقش رستم جایی که مقبره «خشایارشا» قرار دارد را خطر انداختند اما ترَک بزرگتر در پای این مجموعه جهانی ایجاد شده که فعالان حوزه میراث فرهنگی آن را نتیجه کاهش سطح سفره های آب زیرزمینی منطقه می دانند. اما این فقط چاه ها نیستند که برای تاریخ 2500 ساله این سامان نقشه کشیده اند بلکه پارکورکارهاوپدیده زشت وندالیسم ویادگار نویسی هاو....نیزبرای اینچنین اثاری خطرمحسوب میگردند.
 
 
درویش گفت:معدنکاران هم با انفجارهایی که در کوههای نزدیک اثارتاریخی مرودشت وارسنجان وپاسارگادو... ایجاد می کنند شرایط حفظ اثارجهانی  را خطرناک ترمیکنند. راهکار اصولی  برای حل بحرانی که گریبانگیر 2500 سال تاریخ ودشت حاصل خیز مرودشت شده پرکردن چاههای جدید بدون مجوز وممانعت ازکشت های بی حساب و کتاب محصولات کشاورزی مثل برنج وسیفیجات است.ما کاملاً خطرات ناشی ازخشکسالی هاوفرو نشست زمین وچاله هاوترک ها را به مردم ومسولان  گوشزد کرده ایم و آنهاخودبهتر بهتر از ما می دانندکه چه کنند.
 
 
درویش تاکیدکرد:سد سازی های غیراصولی و کشت برنج به امیدوپشتوانه آبی که پشت سد جمع میشد،استان فارس را به زمین زدوفرو نشست آن که گریبان آثار فرهنگی جهانی را هم گرفته شدت بخشید ناشی ازاین تصمیمات اشتباه درحوزه اب شد.
 
 
 
انتهای پیام /  منصوره خسروبیگ
169 کلیک ها  آخرین ویرایش در شنبه, 02 اسفند 1399 11:57
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

نظر دادن

لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «راستین آنلاین» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.

بالا