آیا نجفی برای بهشت مهره می چیند یا به پاستور می اندیشد؟

آیا نجفی برای بهشت مهره می چیند یا به پاستور می اندیشد؟
محمدعلی نجفی
  • درحالیکه حدود 8 ماه تا برگزاری همزمان دوازهمین انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین انتخابات شوراهای شهر و روستا باقی مانده است،به نظر می رسد تنور این انتخابات از هم اکنون گرم شده است.

اما در شرایطی که  یکی از گزینه های اصلی انتخابات ریاست جمهوری اردیبهشت آینده حسن روحانی است،از هم اکنون چانه زنی ها و به تبع آن گمانه زنی ها برای انتخاب مسئول ستاد وی بالا گرفته است.

شرایط روحانی درخرداد 92

تفاوت روحانی مدل 94 با روحانی مدل 92  در حوزه های مختلف تفاوتی آشکار و غیر قابل انکار است.

روحانی سال 92 ، برای عوام و شاید هم بخش عمده ای از نخبگان جامعه یک سیاستمدار مرموز و ناشناخته بود که بسیاری از افراد حتی از ارتباطات سیاسی او نیز با بزرگان سیاست کشور بی خبر بودند.

درآن سال حسن روحانی یک روحانی از طیف اصولگرایان سنتی بود،که وزن تکنو کرات بودنش به گرایش سیاسی اش می چربید.

شاید همین شخصیت حسن روحانی به لحاظ رفتار شناسی سیاسی  بود که باعث شده بود برخی گمان کنند نزدیک ترین فردبه لحاظ شخصیت سیاسی  به روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 محمدباقر قالیباف است.

درچنین شرایطی بود که حضور روحانی در یازهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری درابتدا با استقبال طیف اصلاح طلب مواجه نشد.

اما اصلاح طلبان که محمد رضا عارف را گزینه اصلی خود برای رفتن به پاستور معرفی کرده بودند،درمیانه راه مسیر خود را تغییر دادند تاحیات سیاسی خود را دررئیس جمهور شدن یکی از دوستان آیت الله هاشمی جستجو کنند.

استراتژی درستی که نشان می داد اصلاح طلبان این موضوع را درک کرده اند که اصلاحات را باید به آرامی و به دور از تندروی به سرمنزل مقصود رساند.

درچنین شرایطی بود که «چپ ها» سه روز قبل از انتخابات ریاست جمهوری به ستادهای روحانی کوچ کردند تا سازمان رای مشترکی برای حسن روحانی که آن روزها وبه واسطه مناظره های معروفش خصوصا مناظره تاریخی با قالیباف اینک به یک چهره جدید بین لایه های مختلف جامعه تبدیل شده بود ایجاد کنند.

  اما روحانی که ستاد هایش را پیش از چراغ سبز اصلاح طلبان و با تکیه به روی کسانیکه بهشت را ندیده خریده بودندراه اندازی کرده بود،اندک اندک سعی کرد درادبیات و صحبت هایش از جملاتی بهره ببرد که اصلاح طلبان را نسبت به اعتمادی که به او کرده اند بیش از پیش امیدوار سازد.

شرایط روحانی پس از خرداد92

پس از پیروزی حسن روحانی در انتخابات سال 92 تحلیل های متفاوتی در خصوص ادامه روند همکاری اصلاح طلبان با روحانی وجود داشت.اما یکی از قوی ترین تحلیل ها این بود که پس از حمایت اصلاح طلبان از روحانی ،اینک رئیس جمهور  بیش از پیش به اصلاح طلبان تکیه خواهد کرد و راه بازگشت این طیف سیاسی به حاکمیت . نهاد های تصمیم گیری و اجرایی کشور سریعتر از آنچه تصور می شد هموار خواهدشد.

اما حساسیت های موجود ووجود مجلسی از جنس مخالف با دیدگاه اصلاح طلبان و رئیس جمهور نزدیک به این طیف فکری باعث شد تا سهم بسیار کمی از صندلی های هیات دولت نصیب «چپ ها» شود.

در چنین شرایطی بود که دوستان نزدیک روحانی مانند محمد باقر نوبخت ،مرتضی بانک و... بیش از پیش به او نزدیک شدند و جاهای خالی که روحانی نمی توانست برای پرکردن آنها از اصلاح طلبان استفاده کند و دوست  هم نداشت با مهره های اصولگرا آن را پر کند با مهره های نزدیک به نوبخت و حزب اعتدال و توسعه ای که پس از روی کارآمدن روحانی جان تازه ای گرفته بودپرکردند.

اما هرچه تاریخ روبه جلو می رفت،اصلاح طلبان از حلقه نزدیک به روحانی گله مند تر می شدند و گناه دورماندن خود از « شیخ حسن» را برگردن افرادی چون نوبخت می انداختند.

شرایط روحانی برای انتخابات سال 96

اصلاح طلبان که امیدواربودند با تغییر ترکیب بهارستان نشینان آخرین امید هایشان برای ورود گزینه هایشان به هیات دولت رنگ واقعیت به خود بگیرد پس از دوماه از تشکیل مجلس به این نتیجه رسیدند که ظاهرا قرار نیست وزن اصولگرایی دولت روحانی دچار تغییر و تحولی اساسی شود.

از همین رو دست به برنامه ریزی برای آینده زدند تا بادردست گرفتن کلید ستاد انتخاباتی روحانی در سال 96 ضمن حضور دربدنه تصمیم گیری تیم رئیس جمهور احتمالی سال های 96 تا 1400 کشور،زمینه برنامه ریزی برای ادامه حیات سیاسی خود از سال 1400 به بعد را نیز فراهم سازند.

برای اصلاح طلبانی که حساسیت بسیاری روی مهره های توانمند آن وجوددارد،محمد علی نجفی گزینه خوبی جهت معرفی به «شیخ دیپلمات» بود.

روحانی ،نجفی را می شناخت و او رادوستمی داشت.حتی او رابرای وزیر شدنش در دولت یازدهم هم گزینه کرده بود.پس اصلاح طلبان او را بهترین حلقه برای اتصال بیش از پیش به روحانی می دانستند.

قابل پیش بینی بود که مطرح شدن بحث نجفی حساسیت طیف نوبخت رانیز به همراه خواهد داشت.

حساسیتی که تحمل بارش بیش از هرکس دیگری بر دوش روحانی است.

اما در حالیکه هر روز که می گذرد بحث مسئول ستاد شدن نجفی داغ  تر از روزگذشته می شود،برخی از فعالان سیاسی اصلاح طلب از معرفی وزیر اسبق آموزش و پرورش به عنوان رئیس ستاد انتخاباتی حسن روحانی در سال 96 استقبال می کنند.

عبدالله ناصری دراین خصوص می گوید: «برخی از بزرگان جریان اصلاحات در دیدارهای مستقیم با آقای روحانی هشدارها و نگرانی‌های خود را نسبت به انتخابات ریاست‌جمهوری سال۹۶ به آقای روحانی اعلام کرده‌اند.»

وی تلویحا طیف منتسب به نوبخت را مورد اشاره قرار می دهد و می گوید: برخي از حاميان آقاي روحاني تلاش مي‌كنند به ايشان القا كنند كه داراي سازمان راي مستقلي جدا از اصلاح‌طلبان است.

مسله ای که به اعتقاد ناصری به مثابه طناب پوسیده ای برای رفتن به ته چاه است.

وی انتخاب نجفی را به عنوان مسئول ستاد انتخاباتی حسن روحانی در سال 96 انتخابی متاسب می داند و می گوید: آقاي روحاني قصد دارد آقاي محمدعلي نجفي كه يك چهره اصيل اصلاح‌طلب است را به عنوان رئيس ستاد انتخاباتي خود معرفي كند. به نظر من اين يك انتخاب صحيح و حساب شده است كه مي‌تواند رابطه جريان اصلاحات با آقاي روحاني و جريان حامي ايشان را تعميق و گسترش دهد.

آیا نجفی به بهشت می اندیشد؟

بدون هیچ تعارفی انتخابات شورا ها برای اصلاح طلبان از اهمیت زیادی برخورداراست.اصلاح طلبان که خوب می دانند در شرایط کنونی هیچ کس به اندازه روحانی با آنها همراه  هم زبان نیست از بابت انتخاب نفر اول قوه مجریه  درسال 96 اندکی با آسودگی خیال برنامه می کنند ،اما توجه یژه ای به انتخابات شوراها خصوصا شورای شهر تهران دارند.

این دسته از سیاسیون که با اختلاف یک رای قالیباف را بهشت نشین دیده اند نیک می دانند که در صورت تکرارترکیب شورای شهر تهران در سال 96 بازهم به «بهشت» نمی روند.

از همین رو برخی از فعالان این طیف از سیاسیون کشور از محمد علی نجفی به عنوان بهترین برنامه ریز برای حضور اصلاح طلبان در انتخابات شوراها یاد می کنند.

رئیس فراکسیون اصلاح‌طلبان شورای شهرتهران در این خصوص می گوید: کارگروهی زیر نظر نجفی دو ماه پیش تعیین شد تا در یک بازه زمانی نحوه ورود اصلاح‌طلبان به شوراها را برنامه‌ریزی کند.

احمد حکیمی‌پور درباره مسئولیت محمدعلی نجفی در  کارگروه اصلاح‌طلبان برای انتخابات شوراها، می گوید: کارگروه نجفی حدود دو ماه پیش تعیین شد تا در یک بازه زمانی نحوه ورود اصلاح طلبان به شوراها را برنامه‌ریزی کند و طرحش را پیشنهاد دهد.

وی می افزاید:این کارگروه همچنین  مسائلی که مبتلابه انتخابات شوراها است از جمله شاخص کاندیداهای انتخابات شورای شهر، برنامه اصلاح‌طلبان در مدیریت شهری و مشکلات در زمینه قانونی و راهکارهای آن را در این حوزه‌ها، بررسی کارشناسی کرده و گزارش آن را به نهادهای تصمیم‌گیر اصلاح‌طلب می‌دهد.

وی تصریح می کند: نجفی با توجه به تجربه و وجاهتی که در مجموعه اصلاح‌طلبان دارد و سابقه 6 ساله حضور در شورای شهر، می‌تواند کمک مناسبی در این زمینه به اصلاح‌طلبان کند. من از این منظر که تسلط بر موضوع دارد، وی را فرد جامعی می‌دانم.

حال باید منتظر نشست و دید که آیا اصلاح طلبان درانتخابات پیش رو  به روحانی اعتماد می کنند اجازه می دهند تا مهره های ستادش را خودش بچیند و خود با خیالی آسوده تر به دنبال برنامه ریزی برای حضورپررنگ در شوراها خواهند رفت و یاتصمیمی جز این خواهند گرفت.

معمایی که قطعا دریکی دو ماه آینده با واضح تر شدن مواضع سیاسی دو طرف حل شدن آن آسان تر از قبل خواهد شد.

783 کلیک ها  شنبه, 30 مرداد 1395 14:26
این مورد را ارزیابی کنید
(4 رای‌ها)
خرید بلیط هواپیما

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

بالا