شکوری راد:

شکوری راد:
علی شکوری راد
  • دبیر کل حزب اتحاد ملت ایران اسلامی گفت:برخی ازافرادی که داعیه گسترش عدالت درجامعه را دارند،درخصوص حقوق های نجومی برخی مدیران آدرس اشتباه به جامعه می دهند.
نباید به بهانه اصلاح طلب بودن ائتلاف فراگیر امید را زیر سئوال برد/برخی درخصوص حقوق های نجومی آدرس اشتباه می دهند

سرویس سیاسی راستین آنلاین:علی شکوری راد که شامگاه سه شنبه اول تیردرضیافت افطاری جمعیت زنان مسلمان نواندیش فارس و حزب اتحاد ملت ایران اسلامی سخن می گفت به تاریخ انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت:انقلابی که به رهبری امام خمینی شکل گرفت درابتداانقلابی ترسیم شده براساس نفی استبداد وظلم بود.

وی بابیان اینکه شعارهای ابتدایی انقلاب براساس مطالبه آزادی و عدالت شکل گرفته بودافزود:این مطالبات را می توان در سخنرانی های امام و شهید مطهری جستجوکرد.

شکوری رادعدالت خواهی و مطالبه آزادی را جزوآموزه های دین اسلام دانست و گفت:با وجود اینکه رهبر این انقلاب یک روحانی مسلمان بود،اما گروه های مارکسیستی نیز به لحاظ مطالباتی که درشعارهای انقلاب نمایان بود از انقلاب سال57 حمایت کردند.

انقلاب اسلامی یک استثناء در میان انقلاب های قرن حاضر بود

دبیر کل حزب اتحاد ملت ایران اسلامی  درعین حال انقلاب اسلامی را یک استثناء میان انقلاب های دوران معاصر توصیف کرد و افزود:تمامی انقلاب های دوران معاصر از جنس انقلاب های چپ مارکسیستی  و کمونیستی بوده اند،اما انقلاب مردم ایران به لحاظ تاسی ازآموزه های غنی  دین اسلام به انقلاب اسلامی تبدیل شد.

نماینده اسبق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پس از پیروزی انقلاب تصورکسانیکه در این پیروزی سهیم بودندازبین رفتن فاصله طبقاتی و توزیع عادلانه ثروت بود،افزود: درچنین شرایطی اختلاف سلیقه در نوع نگاه به دو مقوله عدالت و آزادی باعث تشکیل دو جناح چپ و راست در جامعه شد.

شکوری راد با این توضیح که تفاوت جناح چپ تشکیل شده دربدنه انقلاب با جناح چپ در تعاریف سیاسی مرسوم این بود که ،این جناح تشکیل شده در بدنه انقلاب ،برخلاف تفکرات چپ های مارکسیست معتقد به مسایل مذهبی و دینی بود.

وی تاکیدکردچپ های مذهبی به آزادی و عدالت نگاهی ویژه داشتند.

نماینده مردم تهران در دور ششم مجلس افزود:این در حالی بود که در جناح مقابل راست هاآنچنان که باید و شاید نه به عدالت اعتقادی داشتند و نه به لزوم گسترش آزادی درجامعه.

شکوری راد نگاه حاکم بر تفکرجناح راست ابتدای انقلاب را تفکری نشات گرفته براساس نگاه ویژه به مسایل اعتقادی اسلام دانست و گفت:در ایدئولوژی این جناح جنبه های اجتماعی دین کمتر مورد توجه قرارمی گرفت.

وی بااشاره به اقدام سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی درتقسیم بندی نیروهای سیاسی جامعه ایران ،پس رحلت امام گفت: براساس این تقسیم بندی گروه هایی که به دو مقوله عدالت و آزادی به عنوان دو مولفه لازم برای توسعه در جامعه نگاه می کردندبه چپ سنتی موسوم شدند.

شکوری راد افزود:درمقابل این گروه ها،عده ای هم که عدالت را مقدم بر آزادی می دانستنددر تقسیم بندی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به راست سنتی شهرت پیدا کردند.

وی درتشریح این تقسیم بندی سیاسی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی افزود:گروه هایی که آزادی را مقدم بر عدالت می دانستند و توجه چندانی به مقوله عدالت نداشتند راست مدرن نام گرفتند وگروه هایی نیز که  به اصل عدالت پایبندبودندودرتفکراتشان  برای آزادی اهمیتی قائل نمی شدندچپ جدیدلقب گرفتند.

شکوری راد این تقسیم بندی را داری ایراد اساسی دانست و افزود:ایرادهای این تقسیم بندی خیلی زود نمایان شد.

وی افزود:گروه هایی که در تقسیم بندی سازمان مجاهدین اقلاب اسلامی چپ جدید یا چپ مدرن نام گرفته بودند،خیلی زود به رفتار های عوام پسندانه روی آوردند تا مشخص شودکسانیکه این تفکر را درجامعه نمایندگی می کنند تیپ فکری شبیه به آقای احمدی نژاد دارند.

دبیر کل حزب اتحاد ملت ایران اسلامی  افزود:نمایندگان این تفکر سیاسی گرچه شعارعدالت در جامعه را سر می دادند اما در عمل ثابت شد که این شعار فاقدامی عوام فریبانه است.

شکوری راد با یادآوری شرایط شکل گیری مجلس سوم گفت:نزدیکی تفکرچپ سنتی به آراو عقاید امام خمینی باعث شد تا در شرایطی که امام بحث جنگ فقر و غنی در جامعه را سر می داد،مجلسی متشکل از نیروهای چپ سنتی شکل گیرد.

وی افزود:اما این اتفاق در مجلس چهارم رخ نداد و با رد صلاحیت گسترده حامیان تفکر چپ سنتی ،حاکمیت به دست تفکرطرفدارراست سنتی افتاد.

نماینده اسبق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود:پس از حدود یک دهه که حاکمیت در اختیار راست سنتی بود،مردم دوباره به چپ هایی اعتماد کردند که این بار با رویکرد اصلاح طلبانه و به رهبری سیدمحمدخاتمی پا در عرصه قدرت گذاشته بودند.

راست های افراطی شعار عدالت را دستکاری کردند

شکوری راددوران پس از چپ های اصلاح طلب را دوران روی کار آمدن راست های افراطی عنوان کرد و افزود:این عده با دستکاری کردن شعارعدالت و با رفتارهایی عوام پسندانه نظیر پرداخت یارانه و یا رفتن بین مردم قصد و نیت خود را که غارت و چپاول بیت المال بودعملیاتی کردند.

وی وجود حقوق های نجومی برخی مدیران را نشات گرفته از  همان تفکر حاکم بر دوره عوام فریبی دانست و افزود:مانور دادن روی فیش های حقوق برای گمراه کردن افکار عمومی ازتفحص درباره چپاول های رخ داده در دولت های  نهم و دهم است.

دبیر کل حزب اتحاد ملت ایران اسلامی وجود حقوق های حیرت آور درجامعه ای که هدف آن رفع تبعیض بین اقشارجامعه است را غیر قابل پذیرش دانست و گفت:دولت آقای احمدی نژاد با ارائه دو لایحه به مجالس هفتم و هشتم و تصویب این دولایحه توسط مجلس پایه گذار حقوق های نجومی کنونی بود.

وی با یادآوری میزان حقوق قاضی مرتضوی در دوران دولت نهم و دهم این موضوع را مورد تاکید قرار داد که معاون اول دولت احمدی نژاد به جرم همین دریافت های نجومی اکنون در زندان است.

نماینده اسبق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت کسانیکه امروزدریافت های نجومی برخی  مدیران را دربوق و کرنا می کنند،همان هایی هستند که هشت سال در مقابل اختلاس های تاریخی و چپاول بیت المل سکوت کردند وبه خیانت های انجام گرفته  به بیت المال اعتنایی نکردند.

هدف عده ای خارج کردن انقلاب از ماهیت خود است

وی هدف این عده را خارج کردن انقلاب از ماهیت خود دانست و افزود:نمی توان خود را نقلابی نامید و در مقابل این همه خیانت به انقلاب و کشورسکوت کرد.

شکوری راد با بیان اینکه تاریخ ثابت کرده است پایبند ترین افراد به نظام و انقلاب رهبران و بزرگان اصلاحات بوده اند افزود:اگر یکی از وزرا و یا مدیران دولت اصلاحات در دوران مسئولیت خوداقدام به مال اندوزی کرده بودآنگاه همین افراد سکوت کرده در دوران دولت نهم و دهم فریاد وا سلاما و وا بیت المال هایشان بلندبود.

وی یکی از چالش های پیش روی نظام را ازبین رفتن باورهای مردم به انقلاب دانست و افزود:متاسفانه به جایی رسیده ایم که اگر کسی دست اندازی به بیت المال و ثروت اندوزی از دستش برآید و انجام ندهد به او می گویند بی عرضه!

نباید فراموش کنیم که هدف رقیب حذف کلی تفکر اصلاح طلبی بود

این فعال سیاسی اصلاح طلب دربخش دیگری از سخنانش با مثبت ارزیابی کردن نتایج کلی انتخابات مجلس در سراسر کشورگفت:نباید فراموش کنیم که هدف رقیب حذف کلی تفکر اصلاح طلبی بود.

شکوری راد با امیدوارکننده دانستن آینده سیاسی کشور افزود:ما در شرایطی قرارداریم که می بایست مطالبات سیاسی خود را با شرایطی مبتنی بر بهبودخواهی دنبال کنیم.

وی دولت یازدهم را دولتی اصلاح طلب ندانست و درعین حال افزود:این دولت می تواندبا از بین بردن فضای امنیتی که دولت قبل به وجود آورده بودزمینه بهبود شرایط در جامعه را ایجادکند.

دبیرکل حزب اتحادملت ایران اسلامی دولت روحانی را دولت بهبود کننده شرایط معرفی کرد و افزود:در انتخابات مجلس نیز اصلاح طلبان با ایمان به لزوم بهبود بخشیدن به شرایط جامعه با اعتدالگرایان و اصولگرایان معتدل ائتلاف کردند.

وی درپایان ضمن تاکید بر لزوم حفظ این ائتلاف گفت:نباید به بهانه اصلاح طلب بودن ائتلاف فراگیر امید را زیر سئوال برد.

794 کلیک ها  چهارشنبه, 02 تیر 1395 04:13
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
خرید بلیط هواپیما

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

بالا