نمایش موارد بر اساس برچسب: سعید رضا امیر آبادی

دوشنبه, 22 مهر 1398 23:11

هیولا

هیولای مسکن هر روز ترسناک‌تر‌ می‌شود. گمان ‌می‌رفت پروژه مهر بتواند اندکی از آلام خانه به‌دوشان را مرتفع ساخته و معشیت حداقلی را برای مستأجران به همراه آورد.
منتشرشده در یادداشت
جمعه, 17 اسفند 1397 23:24

دشمن

به راستی دشمن اول ایرانیان کیست؟ سلسله آسیب هایی که جامعه ایران را در معرض تهدید و آزار قرار داده، تک بعدی نیست و باید با نگرشی عمیق آنها را بررسی و واکاوی کرد.
منتشرشده در یادداشت
بالا