اداره کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی وزارت فرهنگ و ارشادشیوه نامه حمایتی از رسانه ها را اعلام کرد

اداره کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی وزارت فرهنگ و ارشادشیوه نامه حمایتی از رسانه ها را اعلام کرد
وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی
راستین آنلاین:اداره کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد شیوه نامه حمایتی از رسانه ها را اعلام کرد.

دراین اطلاع رسانی آمده است:با توجه به جهت‌گيري يارانه مطبوعات به سوي حوزه‌های زيرساختي و شكل‌گيري فرآيندهاي حمایتی مکمل (از جمله: معافيت‌های عمومي، تخصيص آگهي‌های دولتي، بيمه كاركنان، طرح اشتراك، طرح خريد مجلات برگشتي، تفاهم نامه‌های خرید مشترک با سایر دستگاه‌ها، توزیع مویرگی و...) سياست‌ها، شيوه و میزان حمایت از نشريات چاپي و الكترونيك در سالجاري به شرح زير خواهد بود و در راستای شفافیت، کلیه منابع حمایتی و شاخص‌های مرتبط اطلاع‌رسانی مستمر می‌شود.

الف - يارانه بيمه :

براساس سياست توسعه بيمه روزنامه‌نگاران، بخش عمده مبلغ واريزي رسانه به حساب سازمان تأمين اجتماعي، به رسانه عودت مي شود.  سقف تخصیص این یارانه 20 درصد از کل اعتبارات ردیف یارانه مطبوعات است. شیوه محاسبات در پیوست 1 آمده است.

ب- یارانه مستقیم (رسانه‌های چاپی و برخط)

پرداخت یارانه مستقیم به شکل سنتی صرفاً به موضوعات 12 گانه یا جغرافیای اولویت دار تعلق می‌گیرد. (شرح و شیوه محاسباتی در پیوست 2)

پ-توجه به اقتصاد مقاومتی

با عنایت به نقش رسانه‌ها در فرهنگ سازی این رویکرد بنیادی کشور، رسانه‌های فعال در هر یک از بندهای 24 گانه این حوزه، مورد حمایت قرار می‌گیرند که شرح آن در پیوست 3 ملاحظه می‌شود.

ت- تفاهم نامه‌ها

به منظور کمک به در دسترس قرار گرفتن نشریات در حوزه‌های مرتبط و تشویق دستگاه‌ها برای خرید نشریات، تفاهم نامه‌هایی با نهاد کتابخانه‌ها، خطوط ریلی و سایر خطوط حمل و نقل و سایر مصرف کنندگان عمده منعقد شده و می‌شود که متن هر تفاهم نامه و شیوه نامه اجرایی و سقف تعهدات به صورت جداگانه منتشر می‌شود.

ث- طرح اشتراک

با هدف حمایت از مخاطبان نشریات و کمک به حضور محصولات فرهنگی در سبد خرید خانوار، تا نیمی از بهای اشتراک و همه هزینه ارسال توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تامین و به حساب نشریه واریز می‌شود. نظامنامه این طرح ، قبلا منتشر شده است. تخصیص برای این طرح 20 درصد از کل اعتبارات ردیف یارانه مطبوعات خواهد بود.

ج- طرح خرید مجلات برگشتی

با توجه به درخواست مراکز عمومی و خیریه و با هدف افزایش سطح مطالعه ، تبلیغ و بازاریابی برای نشریات جلوگیری از خمیرشدن نشریات ، خرید شماره قبل مجلا بر اساس ضوابطی که قبلا منتشر شده است صورت می گیرد .

چ- طرح توزیع مویرگی

به منظور بهبود زیر ساخت‌های توزیع، کمک به عدالت جغرافیایی و کمک به اقتصاد مطبوعات، هزینه توزیع نشریات از مرکز استان به شهرهای استان به صورت متمرکز توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تامین می‌شود تا از این طریق فرصت برابر برای شهروندان ساکن در شهرستان‌ها و همچنین برای نشریات فراهم شود. 

ح- فرهنگ کارت

با هدف حمایت از خریداران مطبوعات، افزایش احتمال خرید نشریه و کمک غیر مستقیم به نشریاتی که به بازار رقابتی توجه دارند تا نیمی از قیمت خرید هر نشریه، به کارت خریدار بر می‌گردد. سقف تخصیص این طرح، 20 درصد از کل اعتبارات ردیف یارانه خواهد بود و جزئیات آن پس از نهایی شدن اعلام خواهد شد .

خ - آگهی دولتی

توزیع آگهی های دولتی برای روزنامه ها و هفته نامه ها بر اساس ضوابط مندرج در «دستور العمل نحوه توزیع آگهی های دولتی » در قالب نرم افزار ویژه صورت می پذیرد. رتبه هر نشریه تابع ضریب کیفی آن است .

استثنائات:

گروه‌های زير امكان بهره مندي از حمايت‌های یاد شده را ندارند :

1-  رسانه‌های غيرخصوصي

با هدف توسعه عدالت رسانه اي و توجه به رويكرد عمومي دولت در اولويت دهي به بخش خصوصي، كليه حمايت‌های رسانه‌های غيرخصوصي قطع شده است. منظور از عبارت «غير خصوصي» ، كليه رسانه‌های دولتي يا متعلق به بخش عمومي يا رسانه‌هایی است كه در بندهايي از اساسنامه (نظير نحوه انتخاب هيأت مديره يا وضعيت انحلال) غيرخصوصي بودن آن‌ها روشن است يا عزل و نصب مديريت عالي آن، مستقيم يا غيرمستقيم توسط مقامات كشوري يا لشكري صورت مي پذيرد. رسانه‌های غيرخصوصي در چارچوب ضوابطي مي توانند از آگهی دولتی، طرح اشتراك، يارانه بيمه كاركنان و تفاهم نامه‌های خريد نشريات استفاده كنند.

2- عدم رعايت سياست بيمه اي

در راستاي توجه به حقوق روزنامه‌نگاران و كاركنان رسانه‌ها و در تكميل سياست تشويقي (يارانه بيمه) چنانچه روزنامه‌ها، هفته‌نامه‌ها و دوهفته‌ نامه‌هاي سراسري، روزنامه‌ها و هفته نامه‌های منطقه‌اي يا استاني و روزنامه‌های استان‌های كم برخوردار يا محلي، فاقد فهرست بيمه باشند مشمول حمايت مستقيم يا غيرمستقيم نمي شوند. (براي نشرياتي كه صاحب امتياز واحد دارند و يكي از نشريات گروه، داراي ليست بيمه باشد، در صورتی كه امتياز كيفي آن‌ها بالاتر از معدل كيفي نشريات باشد داشتن فهرست بيمه جداگانه، ضروري نيست.)

متذكر مي‌شود رسانه‌هایی كه فهرست بيمه اي خود را در سامانه جامع رسانه‌های كشور بارگذاري نكرده باشند، فاقد فهرست بيمه تلقي خواهند شد.   

3- نشرياتي كه از مشخصات پروانه اي (نام، زمينه، گستره توزيع، ترتيب انتشار)‌ و ساير تكاليف قانوني،تخلف دارند. اين موارد در حساب كاربري نشريه در سامانه جامع رسانه‌های كشور درج مي شود كه قابل مشاهده براي صاحب امتياز  و مدير مسئول خواهد بود .

4-  نشریاتی که به رغم مجوز منطقه‌ای، استانی یا محلّی، امّا اکثر مطالب آن غیربومی باشد.

5-   رسانه‌هایی كه شماره حساب اعلامي آن‌ها در e-rasaneh به نام صاحب امتياز يا خود رسانه نيست. (پس از اصلاح حساب، قابل واریز خواهد بود.)

پیوست 1- شیوه نامه پرداخت یارانه بیمه

پرداخت يارانه بيمه مشروط به بارگذاری لیست بیمه با حداقل تعداد کارکنان به شرح جدول زیر و راستی آزمایی آن است:

9999999999999999999991. این نصاب براي نشريات تخصصي يا اختصاصي (تك زمينه‌اي) يا گستره توزيع استان‌های كم برخوردار ( و محلي، بجز مراكز استانها) 2 نفر كمتر از جدول فوق است.

‌2. منظور از سراسری، منطقه‌ای و استانی برای خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری، محل دفتر مرکزی (تهران یا غیر تهران) است.

3. سقف حمايتي براي بنگاه‌های رسانه‌ای در این ردیف عبارت است از سقف حمایتی رسانه اصلی بعلاوه نصف سقف تک تک رسانه‌های آن مجموعه مشروط به: اولاً كد كارگاهي به نام صاحب امتياز حقوقي باشد. ثانیاً هر یک از نشريات مورد نظر، انتشار منظم و ثالثاً كيفيتي بالاتر از متوسط (طرح‌های رتبه بندي يا امتياز كيفي نشريات) داشته باشند.

4. سقف حمايتي رسانه‌های غیرخصوصی در 3 دسته فوق به ترتيب 120 و 60 و 50 ميليون ريال در هر ماه خواهد بود.

5. در راستاي  شفافيت ،‌ اسامي بيمه شدگان نيز همراه با يارانه پرداختي منتشر مي شود.

شرايط :

1- اسامي و ساير مدارك براي ماه اعلامي را در حساب كاربري خود در e-rasaneh بارگذاري كرده باشند.

2- تمامي روزنامه‌نگاران تمام وقت که بيش از 6 ماه سابقه همکاری با آن رسانه دارند در فهرست بيمه باشند و از اين ناحيه،‌ اعتراضي به اداره كل مطبوعات و خبرگزاري‌هاي داخلي واصل نشود.

3- هيچيك از افراد اعلامي، همزمان در محل ديگري بيمه نباشند.

4- براي افرادي كه با سمت‌های روزنامه‌نگاري بيمه شده اند مشروط به آن كه امتياز لازم را از كميسيون صدور كارت حرفه اي روزنامه‌نگاري نيز دريافت كرده باشند،‌ ميزان حمايت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي 2 برابر و براي سايران،‌ نصف مبلغ واريزي به حساب سازمان تامین اجتماعی خواهد بود. (تأييد كميسيون صدور كارت حرفه اي روزنامه‌نگاري براي روزنامه‌نگاران20 روزنامه اول و5 خبرگزاري عمومي، خبرگزاري تخصصي و پايگاه خبري اول و نشرياتي كه در دهك بالايي امتيازات كيفي قرار مي گيرند،‌ ضروري نيست و صرف اعلام رسانه، كفايت مي‌كند)

پیوست 2- شیوه نامه پرداخت یارانه مستقیم

پرداخت يارانه مستقيم به گروه‌های زير در سال 96 برقرار خواهد بود امّا براي ساير نشريات بستگي به اعتبارات دارد:

1- نشريات استان‌های كم برخوردار و همچنين نشريات محلي بجز مركز استان، با ضريب 3 محاسبه مي شوند (این استانها مطابق اعلام صندوق توسعه ملّی به شرح زير هستند: آذربایجان غربی، ایلام، چهارمحال و بختیاری، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، کردستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان و لرستان)

پرداخت یارانه منوط به آن است که محتوای نشریه نیز بومی باشد.

2- رسانه‌هایی كه موضوع انتشار آن‌ها (حداقل60 درصد مطالب) انحصارا در يكي از زمينه‌های زير و امتياز كيفي آن‌ها بالاتر از متوسط امتيازات كيفي نشريات باشد . ضمنا يارانه اين نشريات ، حسب مورد تا 3 برابر قابل افزايش است.

1)قرآن، معارف اسلامي،‌احكام اسلامي يا شعائر ديني

٢)  فرهنگ ایثار، شهادت و دفاع مقدس

٣) ترویج سبک زندگی اسلامی– ایرانی به جای فرهنگ غیرخودی ( پیگیری محورهایی نظیر دین باوری، هویت ملّی، میراث بانی، خانواده محوری، قانون گرايي، قناعت و صرفه جويي، مقابله با مصرف گرايي، اصلاح خلقیات اجتماعی و ...)

٤) هر یک از محورهای٢٤ گانه اقتصاد مقاومتی(حمایت از تولید داخلی، ترویج فرهنگ کار، اطلاع رسانی کسب و کار، اقتصاد  دانش بنیان، اصلاح الگوي مصرف و...) و فرهنگ سازي آن

٥) ترویج زبان فارسی (یا اهتمام به فعالیت در کشورهای فارسی زبان)

٦) پرهیز از واگرایی و تحکیم همبستگی ملی توسط روزنامه‌ها و هفته نامه‌هایی که با گستره توزیع استانهای مرزی منتشر می‌شوند.

٧) افزایش سواد علمی جامعه (رسانه‌هایی با رویکرد علم برای عموم مردم)

8) معرفي و نقد كتاب

9) فرهنگ وقف و ساير فعاليت‌هاي خيريه اي

10) قانون انتشار دسترسي آزاد به اطلاعات

11) توسعه ايرانگردي با رويكرد جذب جهانگرد

12) محيط زيست

13) حل آسیب‌های اجتماعی

اين دسته از نشريات ، درخواست خود را از طریق فرم خوداظهاری ضریب کیفی (مندرج در e-rasaneh.ir) براي  اداره كل مطبوعات و خبرگزاري‌های داخلي ارسال می كنند تا ‌پس از تأييد در كميته تخصصي ذيربط ، ‌در فهرست يارانه مستقيم قرار گيرند. همچنين اختصاص صفحات خاص يا ويژه نامه‌هایی كه توسط نشريات عمومي در حوزه‌های فوق منتشر مي شود، به صورت ضريب ويژه يا تك شماره، مشمول حمايت مستقيم مي شود .

3- رسانه‌های برخط (خبرگزاری‌های عمومی یا تخصصی یا پایگاه‌های خبری) که در دهک اول طرح‌های رتبه بندی ذیربط قرار دارند. یارانه این گروه از خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری برای هر ماه بترتیب 30 و 10 میلیون ریال ضربدر امتیاز آنان از طرح رتبه بندی (در مقیاس 1) است.

فرمول محاسباتي براي نشريات چاپي بر حسب ریال به شرح زير است :

IMG ۲۰۱۷۰۸۲۲ ۱۳۴۵۵۵

 

توضیحات:

1) اعداد 049. و 000و25بترتيب گرماژ و قيمت مرغوب ترین كاغذ روزنامه اي است. نشرياتي كه تمايل دارند از كاغذهاي تحریر یا گلاسه استفاده كنند منطقاً اقتصاد خود را با سایر ساز و کارها تنظیم کرده اند، ضمن آن که کاغذ و چاپ مرغوب قبلاً در محاسبه امتیاز کیفی آنان محاسبه شده است.

2) در صورتی که اعتبار ابلاغی هر دوره کمتر از مجموع ارقام محاسباتی باشد، همه نشریات مشمول، به همان نسبت یارانه دریافت می‌کنند.

3) از آنجا كه معمولا نشريات ترجیح می‌دهند تیراژ آنان اعلام نشود امّا در عين حال براي رعايت شفافيت ،‌ ارقام حمايتي بايد رسماً منتشر شود تيراژ حمايتي آنان- كه ممكن است با تيراژ اعلامي يا واقعي آن‌ها تفاوت داشته باشد-  همراه با ساير متغيرهاي فرمول، منتشر مي شود .

4) ضرايبي كه در فرمول فوق استفاده مي شوند  نيز به شرح زير هستند :

1-  ضريب جغرافيايي (براي گستره توزيع در استانهاي كم برخوردار و شهرهاي غير مركز استان) .

2- امتياز كيفي (در مقياس 1)

3- ضريب صحافي ( براي نشرياتي كه مجوز قطع مجله اي دارند و اعلام وصول آن‌ها نيز به همين شكل است ضريب 1.3 منظور       مي گردد)

4- ضريب بنگاه (درصورتي‌كه نشريات با صاحب امتياز مشترك باشد و آن نشريه، امتياز كيفي بالاتر از متوسط را داشته باشد بسته به آن كه حقيقي يا حقوقي باشد بترتيب ضريب 1.1 و 1.25 مي گيرد)

5-  به نشرياتي كه از طرح اشتراك استفاده نمي كنند 10 درصد افزوده مي شود.

6- تذكرات هيات نظارت بر مطبوعات ( به ازاي هر تذكر در هر دوره يارانه، كسر 10 درصد)

7-  از یارانه نشریاتی که شاخص «نظم در انتشار» آن‌ها کمتر از 80 درصد است 50 درصد کسر می‌شود.

پیوست 3- شیوه نامه حمایت از پیگیری «اقتصاد مقاومتی» در رسانه‌ها

1- تداوم حمایت 3 برابری از نشریاتی که محتوای غالب آن نشریه، پیگیری هر یک از موضوعات 24 گانه با موضوع اقتصاد مقاومتی است .

2- حمایت از نشریاتی که با سیاست‌هایی از جمله تفاوت تعرفه آگهی و تخفیف، از هر گونه محصولات و خدمات داخلی حمایت می‌کنند، به نحوی که نسبت آگهی‌های کالاهای داخلی و تعداد آن‌ها زیاد باشد.

3- محرومیت نشریاتی که عمدتاً در جهت ترویج مصرف‌گرایی یا غالبیت کالاهای خارجی حرکت می‌کنند از کلیه طرح‌های حمایتی (طرح اشتراک، طرح خرید مجلات برگشتی، تفاهم نامه خرید مجلات برای کتابخانه‌های عمومی و ...)

4- توزیع محتوای مرتبط در نشریاتی که از طرح‌های حمایتی استفاده می‌کنند و مشروط کردن تداوم طرح‌های حمایتی به انتشار این مطالب (در قالب اختصاص صفحات ویژه)

5- حمایت از تشکیل« انجمن روزنامه‌نگاران اقتصاد مقاومتی» در قالب صدور مجوز برای آنان، برگزاری دوره‌های آموزشی برای آنان و سپردن رصد دوره‌ای رسانه‌ها به آنان به منظور تعریف مشوق برای رسانه‌هایی که اقتصاد مقاومتی را با جدیت و اثر بخشی دنبال می‌کنند .

6- حمایت از ایجاد اشتغال توسط رسانه‌ها در قالب یارانه بیمه

199 کلیک ها  دوشنبه, 30 مرداد 1396 19:56
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
خرید بلیط هواپیما

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

بالا